Vyhledávání
Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Svářečská škola

Úvod

Aktuality

 20.
září

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023

V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023. Školní seznam literárních děl je společný pro...

 20.
září

Jazyková příprava pro žáky – cizince

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec byla Krajským úřadem Libereckého kraje dne 15. 9. 2022 určena školou zajišťující jazykovou přípravu pro žáky cizince. Nárok na jazykovou přípravu má cizinec, který se na území ČR vzdělává nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti. Ředitel školy...

 15.
září

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků v 1. ročníku

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků, kteří jsou ve školním roce 2022/2023 v 1. ročníku, se uskuteční ve dnech 5. 10. 2022 pro třídy, které mají teoretickou výuku v areálu Letná 90/30, a 6. 10. 2022 pro třídy, které nají teoretickou výuku v areálu Ještědská 358/106. Srdečně si dovolujeme...

Vítejte!

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec patří mezi tradiční střední školy v Liberci. Připravujeme již několikátou generaci žáků zejména v technických a řemeslných oborech strojírenského, stavebního a dopravního zaměření, ať již zakončených maturitní zkouškou či výučním listem.

Nejen pro žáky naší střední školy, ale i pro žáky ostatních středních škol v Liberci zajišťujeme ubytování na domově mládeže a také školní stravování. Vedle nabídky dalších služeb pro veřejnost provozujeme svářečskou školu.

Naleznete nás v různých čtvrtích Liberce – na Starém Městě, Novém Městě, v Pavlovicích, Dolním Hanychově a Rochlici.

Pět areálů, bezmála stovka pedagogů, podpůrný tým technických a administrativních zaměstnanců, více než pět set žáků, několik set ubytovaných na domově mládeže, desítky spolupracujících firem v regionu, zejména při zajišťování praktického vyučování, tisíce úspěšných absolventů za více než šedesát let existence školy a jejích předchůdců.

Prostřednictvím těchto stránek nás a naše aktivity můžete poznat blíže.