Vyhledávání
Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Svářečská škola

Úvod

Aktuality

 14.
květen

Kandidáti do školské rady

Volební komise jmenovaná ředitelem Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace podle ustanovení čl. 6 Volebního řádu pro volby do školských rad přijatého usnesením Rady Libereckého kraje č. 160/15/RK ze dne 10. 2. 2015 a dle článku II, odstavec...

 10.
květen

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek a možnost zpětvzetí zápisového lístku

Na základě dodatku opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021 sdělujeme uchazečům o přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, o následující úpravě příjímacího řízení. Možnost konání jednotné...

 7.
květen

3. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů Přihlášky je možné podávat do středy 2. června 2021. V rámci 3. kola přijímacího řízení nejsou stanoveny přijímací zkoušky, uchazeči jsou posuzováni a hodnoceni dle kriérií uvedených níže. Maturitní obory...

 4.
květen

Mimořádné termíny opravných a náhradních maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na dodatek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-3267/2021-6 k opatření obecné povahy upravující konání maturitních zkoušek informuje žáky o následujících změnách konání a průběhu maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021. Navýšení počtu...

 2.
květen

Informace k testování žáků

Aktualizováno dle stavu od 3. 5. 2021: Ministerstvo zdravotnictví dodatkem č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN k předchozímu mimořádnému opatření ze dne 30. 4. 2021 se mění vyžadovaná frekvence testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u žáků na jednou týdně. Preventivní test se provede...

 29.
duben

Informace k ubytování v DM – od 3. 5. 2021.

Všechna opatření z 26.4.2021 zůstávají v platnosti, možnost ubytování v DM se bohužel nemění. Svůj případný příjezd do DM každý žák předem konzultuje se skupinovým vychovatelem. Strava žáků je zrušena hromadně do 16. 5. 2021.  Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Vítejte!

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec patří mezi tradiční střední školy v Liberci. Připravujeme již několikátou generaci žáků zejména v technických a řemeslných oborech strojírenského, stavebního a dopravního zaměření, ať již zakončených maturitní zkouškou či výučním listem.

Nejen pro žáky naší střední školy, ale i pro žáky ostatních středních škol v Liberci zajišťujeme ubytování na domově mládeže a také školní stravování. Vedle nabídky dalších služeb pro veřejnost provozujeme svářečskou školu.

Naleznete nás v různých čtvrtích Liberce – na Starém Městě, Novém Městě, v Pavlovicích, Dolním Hanychově a Rochlici.

Pět areálů, bezmála stovka pedagogů, podpůrný tým technických a administrativních zaměstnanců, více než pět set žáků, několik set ubytovaných na domově mládeže, desítky spolupracujících firem v regionu, zejména při zajišťování praktického vyučování, tisíce úspěšných absolventů za více než šedesát let existence školy a jejích předchůdců.

Prostřednictvím těchto stránek nás a naše aktivity můžete poznat blíže.