Úvodní slovo

Vítejte na internetových stránkách Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci. Můžete zde najít program našich aktivit, přehled oborů vzdělání, které má škola akreditovány MŠMT, podmínky přijímacího řízení, termíny maturitních a závěrečných zkoušek, nabídky doplňkové činnosti a další zajímavé odkazy.

cz de en pl

Naše technická škola je druhá největší střední škola v Libereckém kraji. Jejím hlavním cílem je dobře připravit své žáky na jejich produktivní život nebo na další studium. K tomu využívá nejen své velmi dobře vybavené učebny a dílny v libereckých částech Staré Pavlovice, Dolní Hanychov a Rochlice, ale také zkušené pedagogické pracovníky a další zázemí jako například domov mládeže, školní jídelnu i partnerské spolupráce s firmami z regionu a se školami ze SRN, Švédska, Polska a Slovenska. Přejeme si znalosti a technické dovednosti, v dnešní době ve velmi žádaných profesích, naučit a zpřístupnit všem našim žákům i ostatním zájemcům vzdělávajících se v rámci celoživotního učení tak, aby je obohatili ve všech aspektech

Děkujeme za Vaši návštěvu.
Mgr. Jan Samšiňák
ředitel