Vyhledávání

Strávníci

Úvod » Strávníci

Hlavní jídelna se nachází v Truhlářské ulici s kapacitou jídelny 350 jídel.  Kuchyně připravuje snídaně, obědy a večeře pro domov mládeže. Jídelna, vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých budov naší školy, funguje i jako vývařovna pro tyto budovy (Letná, Ještědská a z části pro domov mládeže v Zeyerově ulici) kam se každý den dováží obědy pro žáky a naše zaměstnance.

Před zahájením stravování je žák povinen vyplnit přihlášku ke stravování na každý školní rok.

Cena stravného pro žáky

Snídaně 31 Kč
Oběd 33 Kč
Večeře 33 Kč
Polopenze 64 Kč
Plná penze 97 Kč

 

Žáci navštěvující naší školu a zaměstnanci si stravu objednávají sami pomocí internetu. Žáci ubytovaní na domovech mládeže naleznou více informací zde.

Objednávky a odhlášky stravy na následující den lze činit a měnit nejpozději do 13.00 hodin předcházejícího pracovního dne pomocí internetu. Manuál a informace ke stažení.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, peníze se za ni nevrací. V případě nemoci má žák či zaměstnanec možnost vyzvednout stravu pouze první den nemoci do jídlonosiče.

V případě ztráty bezkontaktního čipu a v případě jeho poškození je strávník povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně k hospodářce a pořídit si nový. Cena čipu činí 150 Kč.

Po odhlášce ke stravování a vrácení čipu bude provedeno vyúčtování zůstatku převodem na účet uvedený v přihlášce ke stravování.

Vedoucí školní jídelny v Truhlářské ulici

Eva Mládková
Telefon: 488 880 389
mladkova.eva@sslbc.cz

Vedoucí školní jídelny v Zeyerově ulici

Jana Záleská
Telefon: 485 101 297
zaleska.jana@sslbc.cz

Hospodářka

Informace o zpřístupnění stravovacího účtu, platbách a vrácení přeplatků zde

Ladislava Procházková
Telefon: 775 944 915
prochazkova.ladislava@sslbc.cz

Elektronický přístup na objednávkový systém

http://strava.sslbc.cz

Přihlašovací údaje se vygenerují na email strávníka pořízený z přihlášky ke stravování.

Kam dál?