Vyhledávání

Strávníci

Úvod » Strávníci

Hlavní jídelna se nachází v Truhlářské ulici s kapacitou jídelny 1100 jídel.  Kuchyně připravuje snídaně, obědy a večeře pro domov mládeže, jakož i obědy pro pracoviště v areálech Ještědská a Letná.

Před zahájením stravování je žák povinen vyplnit přihlášku ke stravování na každý školní rok.

Cena stravného pro žáky

Ke změně stravného dochází od 1. 4. 2023- z původních 38Kč na 45Kč.

Objednávky a odhlášky stravy na následující den lze činit a měnit nejpozději do 13.00 hodin předcházejícího pracovního dne pomocí internetu. Manuál a informace ke stažení.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, peníze se za ni nevrací. V případě nemoci má žák či zaměstnanec možnost vyzvednout stravu pouze první den nemoci do jídlonosiče.

V případě ztráty bezkontaktního čipu a v případě jeho poškození je strávník povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně k hospodářce a pořídit si nový. Cena čipu činí 150 Kč.

Po odhlášce ke stravování a vrácení čipu bude provedeno vyúčtování zůstatku převodem na účet uvedený v přihlášce ke stravování.

Hospodářka

Informace o zpřístupnění stravovacího účtu, platbách a vrácení přeplatků:

Monika Poláčková

polackova.monika@sslbc.cz

Truhlářská Ještědská
úterý a pátek pondělí, středa, čtvrtek
488 880 406 488 880 413

Elektronický přístup na objednávkový systém

http://strava.sslbc.cz

Přihlašovací údaje se vygenerují na email strávníka pořízený z přihlášky ke stravování.

Kam dál?