Vyhledávání

Ubytovaní

Úvod » Ubytovaní

Aktuálně z domova mládeže

 13.
říjen

Mimořádná opatření k ubytování a stravování ubytovaných od 14. 10. 2020

V souvislosti s krizovými opatřeními týkajícími se šíření virové infekční nemoci Covid-19 je zakázáno poskytování ubytování v DM a nebude poskytováno školní stravování v termínech od 14. 10. do 1. 11. 2020 do 23:59 hod.  Všichni ubytování žáci musí opustit DM dnes 13. 10. 2020....

 29.
září

COVID-19 - Aktualizace algoritmů testování a ukončování karanténních opatření

V zájmu zvýšení obecné informovanosti zveřejňujeme dokumenty Ministerstva zdravotnictví k aktualizaci algoritmů testování metodou PCR s novými poznatky k ukončování karanténních opatření a doporučený postup určený pro školy a školská zařízení, kterým Česká lékařská společnost Jana...

 17.
září

Zavedení povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd v průběhu výuky

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se od pátku 18. září 2020, přesně od 00:00 hodin do odvolání zavádí povinné nošení roušek (obecně ochranných prostředků dýchacích cest - nos, ústa - jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál...

 9.
září

Zavedení povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách školy

Aktualizováno! Toto opatření bylo nahrazeno dne 17. 9. 2020 plošnou povinností nošení roušek. Více zde. V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 se od čtvrtka 10. září 2020 do odvolání zavádí povinné nošení roušek (obecně ochranných prostředků...

 28.
srpen

Pořadí náhradníků ke dni 28.8.2020

Nejsou žádní náhradníci – všichni zájemci, kteří podali kompletní přihlášku k ubytování byli k datu 28.8. 2020 uspokojeni, nebo svůj zájem o ubytování stornovali.

 28.
srpen

Informace pro nástup do DM dne 31.8.2020

Informace pro nástup do DM dne 31.8.2020. Vážení rodiče, vážení žáci, Chtěli bychom vás požádat, abyste měli pro vstup do budovy domova mládeže připravenou ochranu horních cest dýchacích – roušku. V objektu se setká velké množství lidí z různých míst naší republiky. Děkujeme....

 2.
červenec

Seznam přijatých k ubytování a pořadí náhradníků

Zveřejňujeme seznam přijatých žáků k ubytování od školního roku 2020/2021 (pouze přihlášky přijaté do 23. 6. 2020). Rozhodnutí o přijetí - přijatí žáci, nepřijatí obdrží rozhodnutí o neumístění písemně. Řazení podle registračních čísel.

 24.
červen

Možnost podání přihlášky k ubytování

Ačkoli probíhá vyhodnocování přihlášek k ubytování a termín pro podání přihlášek v řádném termínu byl stanoven na 23. 6.2020, zájemci o ubytování mohou podávat přihlášku i nyní. Dle stanovených pravidel budou zájemci o ubytování zařazeni na konec seznamu (náhradníci) podle data...

 15.
květen

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení se týká nově ubytovaných - žáků a studentů budoucích 1. ročníků středních a vyšších odborných škol (současní ubytovaní žáci a studenti budou kontaktováni vychovatelem). Přijímací řízení se zahajuje na základě přihlášky a řídí se pravidly pro přijímání žáků. Lhůta pro doručení...

O Domově mládeže

Zajišťuje ubytování a stravování na domově mládeže pro žáky a studenty nejen naší školy, ale i pro ostatní střední a vyšší odborné školy v Liberci. Domov mládeže se nachází ve dvou areálech - Domov mládeže Truhlářská, Jungmanova 524 a Domov mládeže Zeyerova, Zeyerova 33. V současné době činí celková ubytovací kapacita 400 lůžek. Oba areály jsou v blízkosti středu města, pěší chůzí cca 8 - 10 minut.

Domov mládeže Truhlářská poskytuje ubytování v nově zrekonstruovaných dvou- a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (ubytování řazeno do I. kategorie) a Domov mládeže Zeyerova ve tří- a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě (ubytování řazeno do II. kategorie).

V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovnu, sportovní vybavení (ping – pongové stoly aj.). V Domově mládež Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu. Vychovatelé nabízejí zdarma kroužky výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, trampolína, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, přístup do tělocvičny ve škole Letná, zájezdy do Prahy aj.

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je zabezpečováno poskytováno celodenní stavování. Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému. Školní jídelny jsou umístěny v obou areálech. Více informací o školním stravování...

Ve školním roce 2020/2021 je cena za ubytování v domově mládeže stanovena na 1.100 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Truhlářská (I. kategorie) a 900 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Zeyerova (II. kategorie).

Mapa

Základní kontakty

Kontakty na další zaměstnance naleznete v sekci Kontakty...

Hozáková Hana
vedoucí vychovatelka
Email: hozakova.hana@sslbc.cz
Telefon: 488880397
Mužíček Josef
zástupce ředitele pro domov mládeže
Email: muzicek.josef@sslbc.cz
Telefon: 485 106 673, 603 180 225
Šolcová Tereza
vedoucí vychovatelka
Email: solcova.tereza@sslbc.cz
Telefon: 485 106 674

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky

Domov mládeže je členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky. Hlavním cílem tohoto spolku je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní.
http://www.domovy-mladeze.cz/

 20.
srpen

Pořadí náhradníků o ubytování k 19. 8. 2020

Zveřejňujeme aktuální seznam náhradníků o ubytování na domově mládeže k 19. 8. 2020.

Kam dál?