Vyhledávání

Ubytovaní

Úvod » Ubytovaní

Aktuálně z domova mládeže

 11.
duben

Informace ke změně cen stravného od 1.5.2022.

Vážení rodiče, plnoletí studenti. V souvislosti s růstem cen potravin se mění s účinností od 1. května 2022 ceny stravného pro žáky a studenty takto: Snídaně, přesnídávka 36,- Kč Oběd...

 8.
duben

Vážení zájemci o ubytování v DM

Vážení zájemci o ubytování v domově mládeže ve školním roce 2022-23, v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2022-23 je zveřejněna Výzva k podání přihlášek k ubytování v domově mládeže pro školní rok 2022-23  a také Pravidla pro umisťování...

 13.
březen

Ukončení povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením č.j. MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN mění pravidla týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Na základě této změny s účinností od pondělí 14. 3. 2022 není povinností používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušky,...

 19.
únor

Aktuálně k protiepidemickým opatřením (od 19. 2. 2022)

Ministerstvo zdravotnictví č.j. MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN zrušilo některá mimořádná opatření, která se dotýkala žáků a zaměstnanců školy, a to počínaje 19. únorem 2022. Po návratu z jarních prázdnin se tedy situace a pravidla mění následovně: Antigenní testování se neprovádí. Žáci, ani...

 26.
srpen

Informace k organizaci nástupu žáků do DM dne 31. 8. 2021.

Vážení rodiče, vážení studenti. Z důvodů hygienicko-epidemiologických a organizačních se dne 31.srpna 2021 se neuskuteční plánované schůzky s rodiči nastupujících žáků. Při vstupu do DM obdržíte informace písemnou formou. Bude umožněna individuální konzultace se ZŘ pro DM...

 24.
srpen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 23. 8. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 16.
srpen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 13. 8. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 19.
červenec

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 15. 7. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 4.
červenec

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 2. 7. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 21.
červen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2020/21.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 18. 6. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 11.
červen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2020/21.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku po 31.5. 2021 a v termínu do 10. 6. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být...

 11.
červen

Rozhodnutí o přijetí žáků k ubytování do DM – přihlášky po 31. 5. 2021

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k ubytování do DM (přihlášky zaevidované po 31.5.2021 a k termínu 10. 6. 2021). Zveřejněním seznamu  na úřední desce a na webu https://www.sslbc.cz/ubytovani se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zveřejněno také v...

 9.
červen

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže pro školní rok 2021-22

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů (přihlášky zaevidované do 31.5.2021) k ubytování do DM. Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2021-22 Mgr. Josef Mužíček ZŘ pro DM   Domov mládeže  při  Střední škole strojní, stavební a dopravní,...

 2.
červen

Přijímací řízení k umístění do domova mládeže - Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení

Zveřejňujeme seznam uchazečů (přihlášky zaevidované do 31.5.2021) s kladným výsledkem řízení. Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DMna rok 2021-22 Mgr. Josef Mužíček ZŘ pro DM     Přijímací řízení k umístění do domova mládeže pro školní rok 2021/22...

 31.
květen

31. 5. 2021 je poslední den pro podání přihlášky k ubytování v DM na šk. rok 2021-22.

Abychom vaši přihlášku mohli zaevidovat v řádném termínu je NUTNÉ do DM Zeyerova nebo DM Jungmannova   doručit přihlášku spolu s ostatními dokumenty a včetně potvrzení o přijetí na příslušnou střední školu (viz Pravidla pro přijetí žáka 21-22 v sekci Domov mládeže...

 27.
květen

Informace ke stravování v DM – od 1. 6. 2021.

Strava je od 1. 6.  2021 všem žákům přihlášena. Protože je již umožněna výuka všem žákům, bylo rozhodnuto, že také strava bude hromadně všem žákům přihlášena. Pokud tedy z nějakého důvodu po 31. 5.  2021 v DM žák nebude ubytován, je nutné, aby si stravu sám odhlásil – jinak...

 18.
květen

Informace k ubytování v DM od 24. 5. 2021, informace o povinném testování, o stravě.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je od 24. května 2021 umožněn provoz škol a školských zařízení (samozřejmě s určitými omezeními). Není umožněn vstup třetím osobám (jen v naléhavých případech). V podstatě jsou zakázány sportovní činností ve vnitřních...

 14.
květen

Informace pro ubytované - od 17. 5. 2021

Podmínky pro ubytování se zatím nemění. Strava je hromadně odhlášena do 30.5.2021 Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

 29.
duben

Informace k ubytování v DM – od 3. 5. 2021.

Všechna opatření z 26.4.2021 zůstávají v platnosti, možnost ubytování v DM se bohužel nemění. Svůj případný příjezd do DM každý žák předem konzultuje se skupinovým vychovatelem. Strava žáků je zrušena hromadně do 16. 5. 2021.  Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

 22.
duben

Informace k ubytování v DM – od 26. 4. 2021.

Opatření z 19.4.2021 zůstávají v platnosti s tím, že byla rozšířena možnost ubytování pro žáky mající praktické vyučování a praktickou přípravu. Nadále platí povinnost testování na COVID-19 před vstupem do DM (pokud žák nebyl předtím otestován ve škole a nepřinese si potvrzení o negativním...

 16.
duben

Informace k ubytování v DM – od 18. 4. 2021.

Opatření z 12.4.2021 zůstávají v platnosti s tím, že byla rozšířena možnost ubytování pro žáky mající skupinové konzultace (v maximálním počtu 6 žáků ve skupině). Nadále platí povinnost testování na COVID-19 před vstupem do DM (je vytvořena testovací místnost) - výjimky z testování a ostatní...

 11.
duben

Informace k ubytování v DM – od 12. 4. 2021, informace o povinném testování.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 č.. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KA je od 12. 4. 2021 školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně....

 28.
březen

Informace k ubytování v DM od 28. 3. do 11. 4. 2021

Dne 26. března 2021 vláda ČR svým usnesením č. 315 prodloužila stávající opatření. Nadále tedy  bude platit dosavadní stav a pokračuje se ve stejném režimu do 11. 4. 2021. Je tedy zakázáno ubytování žáků v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů...

 22.
březen

Informace k ubytování v DM - prodloužení stávajících opatření do 28.3.21

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření,kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Tedy  do 28. března se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Strava žáků...

 28.
únor

Vážení zájemci o ubytování ve školním roce 2021-22

Vážení zájemci o ubytování v domově mládeže ve školním roce 2021-22, v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2021-22 byla zveřejněna   Výzva k podání přihlášek k ubytování v domově mládeže pro školní rok 2021-22  a také Pravidla pro umisťování...

 27.
únor

Informace k ubytování v DM 27. 2.-21. 3. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, je i nadále zakázáno ubytování žáků v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb v období od 27. února do 21. března 2021....

 24.
únor

Změna režimu ochrany dýchacích cest

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN dochází od 25. 2. 2021 ke změně režimu ochrany dýchacích cest, a to jak ve vnitřních prostorách budov, tak na veřejnosti. Tímto opatřením jsou taktéž dotčeny školy a školská zařízení, kdy v budovách školy je možný...

 14.
únor

Organizace ubytování v DM od 15. 2. do 28. 2. 2021

Na základě usnesení  Vlády ČR  č. 129 ze dne 14. února 2021 je ve dnech 15. 2. - 28. 2. 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci I nadále zakázáno ubytování v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a...

 22.
leden

Prodloužení protiepidemiologických opatření při ubytování v DM

Na základě  usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021    se prodlužuje platnost protiepidemiologických opatření zakazujících ubytování v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních...

 8.
leden

Organizace ubytování v DM od 11. do 22.1. 2021

Organizace ubytování v DM od 11. do 22.1. 2021 Na základě  usnesení Vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 se v návaznosti na epidemiologickou situaci prodlužují mimořádná opatření zakazující ubytování v DM, a to ve dnech 11. -22. ledna 2021, s výjimkou praktického vyučování a praktické...

O Domově mládeže

Zajišťuje ubytování a stravování v domově mládeže pro žáky a studenty nejen naší školy, ale i pro ostatní střední a vyšší odborné školy v Liberci. Domov mládeže se nachází ve dvou areálech - Domov mládeže Jungmannova 524 a Domov mládeže Zeyerova, Zeyerova 33. V současné době činí celková ubytovací kapacita 400 lůžek. Oba areály jsou v blízkosti středu města, pěší chůzí cca 8 - 10 minut.

Domov mládeže Jungmannova poskytuje ubytování v nově zrekonstruovaných dvou- a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (ubytování řazeno do I. kategorie) a Domov mládeže Zeyerova ve tří- a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě (ubytování řazeno do II. kategorie).

V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovny, sportovní vybavení (stolní tenis aj.). V Domově mládež Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu. Vychovatelé nabízejí vedení kroužku výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, zájezdy do Prahy aj.).

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je umožněno celodenní stavování. Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému. Školní jídelny jsou umístěny v obou areálech. Více informací o školním stravování...

Ve školním roce 2020/2021 je cena za ubytování v domově mládeže stanovena na 1.100 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Jungmannova (I. kategorie) a 900 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Zeyerova (II. kategorie).

Mapa

Základní kontakty

Kontakty na další zaměstnance naleznete v sekci Kontakty...

Hozáková Hana
vedoucí vychovatelka
Email: hozakova.hana@sslbc.cz
Telefon: 488880397
Mužíček Josef
zástupce ředitele pro domov mládeže
Email: muzicek.josef@sslbc.cz
Telefon: 485 106 673, 603 180 225
Šolcová Tereza
vedoucí vychovatelka
Email: solcova.tereza@sslbc.cz
Telefon: 485 106 674

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky

Domov mládeže je členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky. Hlavním cílem tohoto spolku je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní.
http://www.domovy-mladeze.cz/

 20.
srpen

Pořadí náhradníků o ubytování k 19. 8. 2020

Zveřejňujeme aktuální seznam náhradníků o ubytování na domově mládeže k 19. 8. 2020.

Kam dál?