Vyhledávání

Aktuality

Úvod » Aktuality
 16.
září

Členské příspěvky Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. pro školní rok 2021/2022

Při Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec působí Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Jeho účelem je podporovat vzdělávání a další aktivity určené pro žáky. Finančně přispívá k hrazení výdajů na akce (doprava, vstupné), soutěže,...

 13.
září

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků se uskuteční ve dnech 29. 9. 2021 na pracovišti Letná a 30. 9. 2021 na pracovišti Ještědská, a to vždy od 16:00 hodin. Místo konání třídních schůzek je určeno podle místa teoretické výuky příslušné třídy, tj. následovně:   Třídní schůzky na...

 13.
září

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA NA PONDĚLÍ 27.9.2021

  V souladu s § 24, odstavec 2., školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) vyhlašuje ředitel školy na den 27. září 2021 volno pro všechny žáky školy Pokračování další výuky bude ve středu  29. 9. 2021.

 30.
srpen

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021. Žáci 1. ročníků zahajují školní rok v areálu Truhlářská 360/3 (viz informace pro 1. ročníky). Žáci vyšších ročníků a 1. ročníku oboru Podnikání zahájí školní rok dle místa, kde se koná jejich výuka dle běžného rozvrhu. Zveřejnění rozvrhů tříd...

 26.
srpen

Hygienická a protiepidemiologická pravidla provozu školy

V návaznosti na metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví související s epidemiologickou situací jsou pro žáky...

 26.
srpen

Informace k antigennímu testování žáků

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. srpna 2021 je stanovena povinnost školy umožnit osobní přítomnost žáků na vzdělávání či při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud žák splňuje některou z níže uvedených podmínek: a. Žák...

 26.
srpen

Informace k organizaci nástupu žáků do DM dne 31. 8. 2021.

Vážení rodiče, vážení studenti. Z důvodů hygienicko-epidemiologických a organizačních se dne 31.srpna 2021 se neuskuteční plánované schůzky s rodiči nastupujících žáků. Při vstupu do DM obdržíte informace písemnou formou. Bude umožněna individuální konzultace se ZŘ pro DM...

 26.
srpen

Omezení provozu areálu Ještědská

V současné době probíhají v areálu Ještědská 358/106 dvě investiční akce – decentralizace vytápění a zajištění bezbariérovosti areálu. Vzhledem k postupu prací je s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob pohybujících se v areálu, zejména tedy žáků,...

 24.
srpen

Termíny konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2021

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejňujeme temríny konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období. Společná část maturitní zkoušky Pro přehlednost uvádíme termíny konání didaktických testů...

 24.
srpen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 23. 8. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 20.
srpen

Zahájení školního roku 2021/2022 - 1. ročníky

Vzhledem k plánovanému testování žáků dochází k úpravě časového harmonogramu. Dostavte se prosím ve stanovených časech ke školní jídelně (ulice Truhlářská 360/3, Liberec II). Žáci nástavbového studia se dostaví přímo do školy Letná 90. Testování nepodstupují žáci, kteří doloží...

 16.
srpen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 13. 8. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 19.
červenec

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 15. 7. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 4.
červenec

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 2. 7. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 2.
červenec

Termíny opravných a závěrečných závěrečných zkoušek - podzim 2021

V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek. Písemné zkoušky Termín konání opravné...

 29.
červen

Protiepidemiologická opatření platná pro mimořádný termín didaktických testů

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a případně jejich zrušení informujeme žáky, kteří se budou účastnit mimořádného termínu konání společné části maturitní zkoušky (tj. didaktických testů) ve dnech 7. – 9. července 2021 o následujících podmínkách. Ochrana dýchacích cest...

 21.
červen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2020/21.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku v termínu do 18. 6. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být zařazeni mezi...

 15.
červen

Změna režimu ochrany dýchacích cest

V návaznosti na změnu mimořádného opatření MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ve znění mimořádného opatření MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN došlo ode dne 15. června 2021 ke změně režimu ochrany dýchacích cest. Od úterý 15. června 2021 je umožněno žákům, aby po dobu výuky, respektive po...

 11.
červen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2020/21.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku po 31.5. 2021 a v termínu do 10. 6. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být...

 11.
červen

Rozhodnutí o přijetí žáků k ubytování do DM – přihlášky po 31. 5. 2021

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k ubytování do DM (přihlášky zaevidované po 31.5.2021 a k termínu 10. 6. 2021). Zveřejněním seznamu  na úřední desce a na webu https://www.sslbc.cz/ubytovani se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zveřejněno také v...

 9.
červen

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže pro školní rok 2021-22

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů (přihlášky zaevidované do 31.5.2021) k ubytování do DM. Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2021-22 Mgr. Josef Mužíček ZŘ pro DM   Domov mládeže  při  Střední škole strojní, stavební a dopravní,...

 4.
červen

4. kolo přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů Maturitní obory Kód oboru Obor vzdělání Forma vzdělávání Lékařský posudek...

 2.
červen

Přijímací řízení k umístění do domova mládeže - Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení

Zveřejňujeme seznam uchazečů (přihlášky zaevidované do 31.5.2021) s kladným výsledkem řízení. Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DMna rok 2021-22 Mgr. Josef Mužíček ZŘ pro DM     Přijímací řízení k umístění do domova mládeže pro školní rok 2021/22...

 27.
květen

Informace ke stravování v DM – od 1. 6. 2021.

Strava je od 1. 6.  2021 všem žákům přihlášena. Protože je již umožněna výuka všem žákům, bylo rozhodnuto, že také strava bude hromadně všem žákům přihlášena. Pokud tedy z nějakého důvodu po 31. 5.  2021 v DM žák nebude ubytován, je nutné, aby si stravu sám odhlásil – jinak...

 25.
květen

Změna organizace voleb do školské rady

S ohledem na pokračující mimořádná opatření došlo k další změně organizace voleb do školské rady. Změna voleb zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se budou konat v čase od 8 do 18 hodin, a to...

 19.
květen

Rozhodnutí o přijetí - nástavbové studium, 1. kolo

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM       1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 19.5.2021            ...

 19.
květen

Rozhodnutí o přijetí - maturitní obory, 1. kolo

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU       1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 19. 5. 2021          ...

 19.
květen

Rozhodnutí o přijetí - učební obory, 1. kolo

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM   1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 19. 5. 2021            ...

 19.
květen

Antigenní testování před konáním didaktických testů

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ve vztahu k epidemiologické situaci upravujícími povinnost prokázání se platným potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, očkováním či testem na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 informujeme žáky a osoby, které konají didaktické testy v opravném či...

 18.
květen

Informace k ubytování v DM od 24. 5. 2021, informace o povinném testování, o stravě.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je od 24. května 2021 umožněn provoz škol a školských zařízení (samozřejmě s určitými omezeními). Není umožněn vstup třetím osobám (jen v naléhavých případech). V podstatě jsou zakázány sportovní činností ve vnitřních...