Vyhledávání

Aktuality

Úvod » Aktuality
 17.
květen

3. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory, školní rok 2022/2023

Pro naplnění plánovaného počtu žáků v další třídě seřizovačů vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení. Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů a další rozhodující informace: Maturitní obory Kód oboru Obor vzdělání...

 17.
květen

Rozhodnutí o přijetí 2.kolo - 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou

Žádáme přijaté uchazeče, aby nám v případě zájmu o vzdělávání v naší škole odevzdali zápisový lístek co nejdříve. Pokud ke studiu nenastoupíte, dejte nám prosím také vědět co nejdříve (stačí e-mailem na info@sslbc.cz). Nepřijatí uchazeči se mohou do 3 pracovních dnů od převzetí...

 11.
květen

3. kolo přijímacího řízení pro učební obory, školní rok 2022/2023

Učební obory Kód oboru Obor vzdělání Forma vzdělávání Lékařský posudek Předpokládaný počet přijímaných 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje denní...

 10.
květen

Rozhodnutí o přijetí - obory vzdělání s výučním listem, 2.kolo

Seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů bude zveřejněn 17.5.2022 ve 13. hodin. Registrační kódy Vám zašleme e-mailem do konce tohoto týdne. SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM: Termín na odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dnů od data...

 29.
duben

2. kolo přijímacího řízení pro 4leté maturitní obory pro školní rok 2022/2023

Pro naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory. Přihlášky je možné odevzdávat do 6.5.2022. kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů a další rozhodující informace: Maturitní obory...

 29.
duben

Rozhodnutí o přijetí - nástavbové studium

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 29.4.2022             Termín na odevzdání evidenčního listu: do...

 29.
duben

Rozhodnutí o přijetí - 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 29.4.2022             Termín na odevzdání zápisového lístku: do...

 24.
duben

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků se uskuteční ve dnech 27. 4. 2022 na pracovišti Letná a 28. 4. 2022 na pracovišti Ještědská, a to vždy od 16:00 hodin. Místo konání třídních schůzek je určeno podle místa teoretické výuky příslušné třídy, tj. následovně: Třídní schůzky na...

 22.
duben

2. kolo přijímacího řízení pro učební obory pro školní rok 2022/2023

Pro naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení (pro maturitní obory bude 2. kolo vyhlášeno 29.4.2022). Přihlášky je možné odevzdávat do 6.5.2022. kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů a další rozhodující informace:...

 22.
duben

Rozhodnutí o přijetí - obory vzdělání s výučním listem

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ    1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 22.4.2022             Termín na odevzdání zápisového...

 4.
duben

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

V návaznosti na § 79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro hodnocení...

 3.
duben

Kritéria hodnocení didaktických testů ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných v jarním a podzimním zkušebním období v roce 2022. Kritéria hodnocení didaktických testů byla vydána v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o...

 1.
duben

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23 - určeno pouze pro cizince / Admissions for the school year 2022/2023 - only for foreigners

English version follows bellow. 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů, termíny jednotných přijímacích zkoušek a další rozhodující informace Přihlášky přijímá studijní oddělení, Truhlářská 360/3,...

 30.
březen

Maturitní ples školy - 8. 4. 2022

Maturitní ples Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec se koná 8. dubna 2022 od 18:30 v Domě kultury Liberec. V letošním roce budou maturovat třídy 4AMI - Autotronik / Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, 4PED - Provoz a ekonomika dopravy, 4SA - Mechanik seřizovač -...

 16.
březen

Sbírka nábytku pro vznikající uprchlické centrum

Krizový štáb Libereckého kraje rozhodl o zprovoznění budovy domova mládeže Zeyerova 31 v Liberci pro vznikající uprchlické centrum na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Budovu připravujeme pro zprovoznění po stránce technické, zejména obnovujeme sociální zařízení při zapojení našich žáků. Jelikož...

 13.
březen

Ukončení povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením č.j. MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN mění pravidla týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Na základě této změny s účinností od pondělí 14. 3. 2022 není povinností používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušky,...

 19.
únor

Aktuálně k protiepidemickým opatřením (od 19. 2. 2022)

Ministerstvo zdravotnictví č.j. MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN zrušilo některá mimořádná opatření, která se dotýkala žáků a zaměstnanců školy, a to počínaje 19. únorem 2022. Po návratu z jarních prázdnin se tedy situace a pravidla mění následovně: Antigenní testování se neprovádí. Žáci, ani...

 27.
leden

Den otevřených dveří 10. února 2022

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec si dovoluje pozvat do svých areálů širokou veřejnost a zejména uchazeče o vzdělávání na Den otevřených dveří.  Navštívit nás můžete ve čtvrtek 10. února 2022 od 14 do 18 hodin a seznámit se tak s odborným zaměřením, výukou,...

 6.
leden

Den otevřených dveří 13. ledna 2022

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec si dovoluje pozvat do svých areálů širokou veřejnost a zejména uchazeče o vzdělávání na Den otevřených dveří. Srdečně a s nadšením. Navštívit nás můžete ve čtvrtek 13. ledna 2022 od 14 do 18 hodin a seznámit se tak s odborným zaměřením,...

 5.
leden

Změna času na vypracování didaktických testů

V návaznosti na změnu vyhlášky č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou si dovolujeme informovat o změně délky trvání didaktických testů společné části maturitní zkoušky. V případě didaktického testu z českého jazyka...

 1.
leden

Infomace k antigennímu testování od 3. 1. 2022

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23. prosince 2021 je stanovena povinnost školy umožnit osobní přítomnost žáků na vzdělávání či při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud žák splňuje některou z níže uvedených podmínek: a. Žák...

 27.
prosinec

1. kolo – kritéria přijímání, způsob hodnocení a předpokládané počty žáků pro školní rok 2022/2023

Přihlášky v 1. kole je možné odevzdávat do 1. března 2022. Přihlášky přijímá studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 6:30 do 15 hodin. 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty...

 1.
prosinec

Okruhy k závěrečným zkouškám pro školní rok 2021/2022

Zveřejňujeme okruhy k závěrečným zkouškám pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem pro školní rok 2021/2022, vč. opravných a náhradních termínů. Závěrečné zkoušky jsou složeny z písemné, praktické a ústní zkoušky. Součástí témat je okruh otázek ze světa práce spoelčný pro...

 23.
listopad

Informace k antigennímu testování žáků od 6. 12. 2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021 je stanovena povinnost školy umožnit osobní přítomnost žáků na vzdělávání či při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud žák splňuje některou z níže uvedených podmínek: a....

 17.
listopad

Informace k antigennímu testování žáků ve dnech 22. listopadu a 29. listopadu 2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN ze dne 12. listopadu 2021 je stanovena povinnost školy umožnit osobní přítomnost žáků na vzdělávání či při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud žák splňuje některou z níže uvedených podmínek:...

 9.
listopad

Informace pro žáky k maturitní zkoušce – jaro 2022

K jarnímu termínu MZ se musí přihlásit všichni žáci 4. ročníku a 2. ročníku nástavbového studia, a to do 1. 12. 2021. Žák má na vykonání maturitní zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let od ukončení statusu žáka z pohledu školy (v posledním roce tedy pouze v jarním termínu). Žáci...

 5.
listopad

Den otevřených dveří 11. listopadu 2021

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec si dovoluje pozvat do svých areálů širokou veřejnost a zejména uchazeče o vzdělávání na Den otevřených dveří. Navštívit nás můžete ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 14 do 18 hodin a seznámit se tak s odborným zaměřením, výukou, učiteli a...

 29.
září

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022

V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022. Školní seznam literárních děl je...

 16.
září

Členské příspěvky Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. pro školní rok 2021/2022

Při Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec působí Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Jeho účelem je podporovat vzdělávání a další aktivity určené pro žáky. Finančně přispívá k hrazení výdajů na akce (doprava, vstupné), soutěže,...

 13.
září

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků se uskuteční ve dnech 29. 9. 2021 na pracovišti Letná a 30. 9. 2021 na pracovišti Ještědská, a to vždy od 16:00 hodin. Místo konání třídních schůzek je určeno podle místa teoretické výuky příslušné třídy, tj. následovně:   Třídní schůzky na...