Vyhledávání

Závěrečné zkoušky

Úvod » Žáci » Závěrečné zkoušky
 28.
březen

Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2024

V souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny závěrečných zkoušek. Písemné zkoušky pondělí 3. června 2024 od 8:00 hodin...

 13.
listopad

Okruhy k závěrečným zkouškám pro školní rok 2023/2024

Zveřejňujeme okruhy k závěrečným zkouškám pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem pro školní rok 2023/2024, vč. opravných a náhradních termínů. Závěrečné zkoušky jsou složeny z písemné, praktické a ústní zkoušky. Součástí témat je okruh otázek ze světa práce společný pro...

 3.
srpen

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek - podzim 2023

V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek. Písemné zkoušky Termín konání opravné...

 29.
listopad

Okruhy k závěrečným zkouškám pro školní rok 2022/2023

Zveřejňujeme okruhy k závěrečným zkouškám pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem pro školní rok 2022/2023, vč. opravných a náhradních termínů. Závěrečné zkoušky jsou složeny z písemné, praktické a ústní zkoušky. Součástí témat je okruh otázek ze světa práce spoelčný pro...

 30.
červen

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek - podzim 2022

V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek. Písemné zkoušky Termín konání opravné...

 1.
duben

Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2022

V souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny závěrečných zkoušek. Písemné zkoušky čtvrtek 2. června 2022 od 8:00 hodin...

 2.
červenec

Termíny opravných a závěrečných závěrečných zkoušek - podzim 2021

V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek. Písemné zkoušky Termín konání opravné...

 15.
březen

Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2021

V souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, a v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1, kterým se upravuje konání...

 10.
únor

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Upraveno dne 17. 2. 2021 v návaznsoti na dodatek k opatření obecné povahy MŠMT ze dne 16. 2. 2021 (konání písemné zkoušky v opravném či náhradním termínu). V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1, kterým se upravuje konání závěrečných zkoušek, informujeme žáky...

 20.
leden

Okruhy k závěrečným zkouškám pro školní rok 2020/2021

Zveřejňujeme okruhy k závěrečným zkouškám pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem pro školní rok 2020/2021, vč. opravných a náhradních termínů. Závěrečné zkoušky jsou složeny z písemné, praktické a ústní zkoušky. Součástí témat je okruh otázek ze světa práce spoelčný pro...

 31.
srpen

Harmonogram opravných a náhradních závěrečných zkoušek v září 2020

Zveřejňujeme obecné harmonogramy opravných a náhradních závěrečných zkoušek učebních oborů v září 2020. Na zkoušky se dostaví žáci před zahájením zkoušky v dostatečném předstihu. 23-52-H/01 Nástrojař 23-51-H/01 Strojní mechanik     Termín Místo konání...

 2.
červenec

Termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020

Zveřejňujeme termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020: Písemné zkoušky 4. 9. 2020 Praktické zkoušky 7. - 11. 9. 2020 Ústní zkouška 21. - 23. 9. 2020 Upřesnění termínů pro jednotlivé obory bude zveřejněno v závěru srpna 2020. Přihlášku k závěrečné zkoušce je tak...

 27.
září

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020 Závěrečné zkoušky učebních oborů se skládají z písemné, praktické a ústní zkoušky. Témata pro závěrečné zkoušky jednotlivých oborů

 27.
září

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019 Závěrečné zkoušky učebních oborů se skládají z písemné, praktické a ústní zkoušky. Témata pro závěrečné zkoušky jednotlivých oborů

Přihlašování k závěrečným zkouškám

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádním či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

Přihláška k závěrečné zkoušce