Vyhledávání

Uchazeči

Úvod » Uchazeči

Široká nabídka UČEBNÍCH A MATURITNÍCH OBORŮ.

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec v současné době nabízí 5 oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, 9 oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem a 1 obor nástavbového studia. Učební a maturitní obory se vzájemně doplňují a nabízejí prostupnost mezi sebou. Jejich zaměření odpovídá názvu školy – jedná se o obory strojírenské, stavební a dopravní. Absolventi učebních oborů mohou následně absolvovat nástavbové studium v oboru Podnikání.

Klademe důraz na PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Odborné předměty a zejména praktické vyučování tvoří významnou část vzdělávání.

Spolupracujeme se ZAMĚSTNAVATELI.

Odborný výcvik ve vyšších ročnících zajišťujeme ve spolupráci s více než čtyřmi desítkami zaměstnavatelů. Díky tomu se naši žáci již při studiu seznamují s tím, jak bude vypadat jejich budoucí profesní uplatnění.

Žáci vybraných oborů získávají STIPENDIA.

Jsme zapojeni do Stipendijního programu Libereckého kraje pro žáky vybraných oborů vzdělání. Při splnění podmínek žáci mohou získat až 26.500 Kč za dobu vzdělávání.

Odměňujeme žáky za PRODUKTIVNÍ ČINNOST.

Žáci zapojení do plnění zakázek pro zákazníky nebo v rámci údržby samotné školy jsou finančně odměňováni ve výši minimálně 30 % minimální mzdy.

Vyučované obory nabízejí UPLATNĚNÍ. 

Technicky zdatní a řemeslně zruční absolventi nalézají uplatnění v širokém spektru podniků. Vždyť kolem sebe stále slyšíte, že řemeslo má zlaté dno.

Kam dál?