O škole

Základní informace

Základní informace o Střední škole strojní, stavební a dopravní dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Soubor si můžete stáhnout zde.