Závěrečné zkoušky

Termíny

prosinec – pouze náhradní zkouška 3.12.2018 8:45 – písemná, 11.-12.12.2018 – praktická ZZ, 18.12.2018 – ústní ZZ

Témata pro ZZ 2018

Témata pro ZZ 2019

 

Informace 

Uchazeč, který chce konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí v souladu s vyhláškou 47/2005 Sb. podat písemnou přihlášku s uvedením termínu konání ZZ na studijní oddělení školy nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku.  Přihláška k ZZ .docx  Přihláška k ZZ .pdf.