Základní dokumenty

typ dokumentu platnost od dokumenty
Zprávy o činnosti 2019 platná od 04/2020 zde
Výroční zpráva o poskytování informací, o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 01/2020 zde
Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019 Platnost od 10/2019 zde
Zprávy o činnosti 2018 platná od 04/2019 zde
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 platná od 10/2018 zde
Zprávy o činnosti 2017 platná od 04/2018 zde
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017 platná od 10/2017 zde
Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 platná od 04/2017 zde
Schválené finanční dokumenty na rok 2017 platnost na rok 2017 zde
Zřizovací listina platná od 1.7.2017 zde
Vnitřní organizační řád platnost od 2018 zde
Návrh finančních dokumentů na rok 2017 platnost na rok 2017 zde
Výroční zpráva o poskytování informací, o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 platná od 01/2017 zde
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 platná od 10/2016 zde
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 platná od 04/2016 zde
Výroční zpráva o poskytování informací, o svobodném přístupu k informacím za rok 2015 platná od 02/2016 zde
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 platná od 10/2015 zde

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Soubor si můžete stáhnout zde.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Výroční zpráva za rok 2014 – informace

Výroční zpráva za rok 2014 – „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Ekonomické ukazatele

 Výkaz zisků a ztrát,  rozvaha – bilance.

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Etický kodex

Etický kodex. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Výroční zpráva za rok 2012 – informace

Výroční zpráva za rok 2012 – „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Vnitřní organizační řád

Vnitřní organizační řád. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Školní řád

Školní řád. Soubor si můžete stáhnout zde