Základní dokumenty

typ dokumentu platnost od dokumenty
Zprávy o činnosti 2017 platná od 04/2018 zde
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017 platná od 10/2017 zde
Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 platná od 04/2017 zde
Schválené finanční dokumenty na rok 2017 platnost na rok 2017 zde
Zřizovací listina platná od 1.7.2017 zde
Vnitřní organizační řád platnost od 2016/17 zde
Návrh finančních dokumentů na rok 2017 platnost na rok 2017 zde
Výroční zpráva o poskytování informací, o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 platná od 01/2017 zde
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 platná od 10/2016 zde
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 platná od 04/2016 zde
Výroční zpráva o poskytování informací, o svobodném přístupu k informacím za rok 2015 platná od 02/2016 zde
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 platná od 10/2015 zde

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Soubor si můžete stáhnout zde.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Výroční zpráva za rok 2014 – informace

Výroční zpráva za rok 2014 – „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Ekonomické ukazatele

 Výkaz zisků a ztrát,  rozvaha – bilance.

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Etický kodex

Etický kodex. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Výroční zpráva za rok 2012 – informace

Výroční zpráva za rok 2012 – „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Vnitřní organizační řád

Vnitřní organizační řád. Soubor si můžete stáhnout  zde.

Školní řád

Školní řád. Soubor si můžete stáhnout zde