Odborná terminologie v jazycích

Informace o projektu

Stručný obsah projektu, jeho začlenění a cíle naleznete  zde.
Od 1. 9. 2010 jsme se stali realizátory projektu Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků.
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost.V projektu chceme vyzkoušet a zavést metodu výuky cizích jazyků, při které se žáci podílejí na tvorbě náplně jednotlivých hodin. Protože na našem trhu nejsou žádné výukové materiály pro výuku odborného jazyka k technickým předmětům, spojili jsme předmět odborný výcvik a cizí jazyk. Žáci vypracují pod vedením učitelů odborného výcviku během týdne praxe podklad pro výuku jazyka, 5-10 slovíček a slovních spojení, na které vytvoří věty. Učitel jazyka slovíčka a věty přeloží a vypracuje cvičení. Tyto podklady budou dodavatelsky ozvučeny a zpracovávány animacemi do interaktivní podoby. Celá takto vytvořená lekce bude vložena do e-learningu. V hodině jazyků následující týden proběhne výuka. Výuka bude interaktivní s použitím ozvučených slovíček, vět a interaktivních cvičení. Během projektu bude vytvořeno a odučeno v 35 čtrnáctidenních cyklech 700 lekcí pro 10 oborů. E-learning bude sloužit i pro domácí přípravu a opakování jazyka a k výuce v dalších letech.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0023

Dva roky po ukončení realizace projektu

Bližší informace naleznete  zde.

Rok po ukončení realizace projektu

Bližší informace naleznete  zde.

Aktivity realizované v 2. pololetí 2011/2012

Průběžně doplňované informace za 2. pololetí 2011/2012 naleznete  zde.

Aktivity realizované v 1. pololetí 2011/2012

Průběžně doplňované informace za 1. pololetí 2011/2012 naleznete  zde.

Aktivity realizované v 1. pololetí 2010/2011

Průběžně doplňované informace za 1. pololetí 2010/2011 naleznete  zde.

Aktivity realizované v 2. pololetí 2010/2011

Průběžně doplňované informace za 2. pololetí 2010/2011 naleznete  zde.