ERASMUS +

Popis průběhu projektu

Tento projekt reagoval na potřebu středních technických škol udržovat znalostní úroveň odborných pedagogů na vysoké úrovni. Jednou z oblastí, ve kterých je nutno udržovat krok se současnými trendy v Evropě, jsou realizace moderních technologií ve stavebnictví. Technologie sanací betonových konstrukcí a jejich znalost při výuce stavebních předmětů je jedním z hlavních požadavků na znalosti absolventů při vstupu do praxe. Účastníci mobility měli v jejím průběhu možnost seznámit se s nejnovějšími poznatky o sanacích betonových konstrukcí, a předpokládaném vývoji této technologie.

Jako účastníci projektu byly vybrány školy, se kterými již SŠ SSaD v Liberci realizovala několik podobných stáží v minulosti. Zúčastnili se učitelé škol:

  • Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g,
  • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, U Studia 33,
  • Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy
  • Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská ul. 360/3.

Ředitel liberecké střední školy domluvil okruh odborných oblastí s ostatními řediteli českých škol. Po velmi dobrých zkušenostech v předchozím období byla do projektu zapojena organizace Berufvsförgerungswerk E. V. des Bauindustrie verbandes Berlin – Brandenburg.

Projektu se zúčastnilo celkem 16 pedagogů z výše jmenovaných škol. Jednalo se o učitele odborných stavebních předmětů.

Realizace projektu probíhala formou přednášek, které prováděli specialisté stavebních firem i osoby přednášející tuto problematiku na univerzitě. Teoretická část byla doplněna nejen fotodokumentací realizovaných oprav na některých stavbách v Berlíně, ale také praktickými ukázkami sanací různých druhů poruch betonových konstrukcí s využitím příslušných speciálních materiálů v dílnách ÜAZ Bauwirschaft Frankfurt (O). Současně účastníci navštívili také odbornou školu (státní), kde se seznámili s formami výuky modulu sanace betonových konstrukcí v několika oborech vzdělávání. Takovouto formou získané znalosti o sanacích betonových konstrukcí umožní pedagogům prohloubit a rozšířit svou výukovou činnost při hodinách odborných předmětů. Získané znalosti a zkušenosti budou pedagogové předávat ve výuce mladší generaci a tím ovlivní tuto oblast i do budoucnosti.

Hlavním cílem projektu bylo seznámit pedagogické pracovníky čtyř středních technických škol z ČR s novými metodami práce a moderními technologickými postupy při provádění a především sanacích betonových konstrukcí a přenášením těchto znalostí do výuky žáků. Tohoto cíle bylo dosaženo.

Přijímající organizace připravila také doprovodný program vč. návštěvy Berlína. Ten umožní účastníkům lépe poznat kulturní a společenské prostředí v SRN.

P1100696 P1100752 P1100778 P1100900