Přijímací řízení 2018/2019

2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení zde.

Termín pro podání přihlášek: do naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách, nejpozději do 15. 5. 2018.

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení zde.

Termín pro podání přihlášek: do 1. 3. 2018 (všechny formy studia).

Učební obory (bez přijímací zkoušky)
Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů zde budou zveřejněna 23.4.2018 (nezasílá se). Předtím obdržíte poštou informace k průběhu přijímacího řízení a kód uchazeče.
Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do učebních oborů: 9.5.2018.

Maturitní obory, nástavbové studium
Termíny přijímacích zkoušek: 12. a 16.4.2018. Poštou obdržíte pozvánku. Loňské testy si můžete vyzkoušet zde: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html
Rozhodnutí o přijetí do maturitních oborů zde budou zveřejněna 27.4.2018 odpoledne (nezasílá se). Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do maturitních oborů: 15.5.2018.

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pro odvolání lze využít vzor zde.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (nahlédnout do spisu). Termín je stanoven na 20.4.2018 od 13 do 15 hodin pro učební obory a 27.4.2018 od 11 do 12 hodin pro maturitní obory.

Informace

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek. Pořadí škol na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky. Uchazeč o učební obor přijímací zkoušku nekoná.

Testová zadání k procvičení naleznete zde http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

Nabídka oborů pro 1. kolo

MATURITNÍ:

Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik seřizovač (žák si ve 2. ročníku vybere zaměření na CNC obráběcí nebo CNC vstřikovací stroje), Provoz a ekonomika dopravy, Technická zařízení budov.

UČEBNÍ (střední odborné vzdělání):

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Manipulant poštovního provozu a přepravy, Nástrojař, Strojní mechanik, Strojník silničních strojů, Tesař, Truhlář, Zedník.

UČEBNÍ „E“ (nižší střední odborné vzdělání):

Stavební práce (dvouletý obor)

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

Podnikání denní, Podnikání večerní

Prezentaci školy a oborů naleznete zde.

Dny otevřených dveří, naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým oborům, včetně učebních plánů, naleznete v sekci Obory vzdělání.

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01. Otevřeno po – pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, e-mail: info@sslbc.cz.

Přihláška
Přihláška nástavba