Maturitní zkoušky

Podzim 2018

TERMÍNY
3.-5.9.2018 písemné zkoušky termíny sč
10.-14.9.2018 – praktické zkoušky
17.-18.9.2018 – ústní zkoušky

Přihlášku je nutné podat na studijním oddělení Truhlářská do 25.6.2018.
Přihláška k MZ

Přehled předmětů profilových MZ pro školní rok 2017/2018 (povinné i nepovinné) naleznete zde.

Témata ústní profilové části MZ: Elektromechanika 4SA, Technologie 4SA, Technologie 4SB, Odborné předměty strojírenské 4SB, 2ND,3NV OP ekonomické a právní, 2ND,3NV OP technické, 2ND,3NV Účetnictví 4AR Motorová vozidla, 4AR Technologie, 4PED OP ekonomické, 4PED OP technické, 4AMI – Elektrotechnická zařízení, MT – Elektrotechnická zařízení MIEZ jednooborová zkouška
Témata ústní společné části MZ: ČJ, AJ, NJ

Aktuální informace k MZ najdete na www.novamaturita.cz.

Povolené pomůcky
DT-M: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, tužka, guma, pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko. DT-ČJ, AJ, NJ: pouze psací potřeby. PP-ČJ: Pravidla českého pravopisu. PP-AJ, NJ: slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu. Pro žáky s PUP příp. další pomůcky dle posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Matematika+

Přihlásit se můžete od 2. do 31. ledna na adrese http://vpz.cermat.cz.

více na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Ilustrační testy

Matematika
Matematika+
Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk

Své znalosti z anglického jazyka můžete zdarma otestovat také na
www.english-test-online.com/maturita.