Info. k stravování

Vážení rodiče, Vážení strávníci,

v tomto měsíci bylo spuštěno čipování stravování i na školách v Letné ul. a v Ještědské ul.

Žáci tak nyní k odběru stravy používají čipové zařízení.

Na internetových stránkách:
http://strava.sslbc.cz

Po přihlášení, již vidíte, kdy byla strava objednána a zda byla i odebrána.

V případě, že Vaše děti doposud nemají k dispozici čip nechť se obrátí na sekretariát školy:

Letná – p. Andresová Marcela 488 880 440

Ještědská – sl. Poláčková Monika 488 880 431

Připomínám, že letošní platba za vydání čipu je ve výši 150,00 Kč a při vrácení čipu zpět škole bude tato částka žákovi vrácena v plné výši. Těm, kteří platbu provedli, již v únoru roku 2018 byla tato částka převedena na úhradu čipu. Platbu si ověříte po přihlášení v kolonce kredit či platba.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na paní Ladislavu Procházkovou (488 880 380, prochazkova.ladislava@sslbc.cz ), která má stravování na starosti.

Děkuji Vám

Markéta Hornychová Čepelková, DiS., zástupce ředitele pro ekonomiku