Domov mládeže

Informační leták pro zájemce o ubytování
Informace pro zájemce o ubytování

Základní informace o ubytování v domově mládeže najdete – zde (docx).

Vnitřní řád DM – zde (pdf).
– Vnitřní řád DM (denní režim) – zde (pdf).
– Vnitřní řád DM (dodatek č.1) – zde (pdf).

Pokyny k nástupu pro školní rok 2017 / 2018 – zde (docx).

Adresa:
SŠSSaD
Domov mládeže
Truhlářská 360/3
Liberec II
46001

Telefon:

hlavní služba 488 880 394
Hozáková Hana 488 880 397
Koldová Dana 488 880 395
Nosek Antonín 488 880 396
Táborská Alena 488 880 401
Ziková Zdenka 488 880 398

Mob.:
725 347 577

Email:
red@sslbc.cz

IZO – domov mládeže
110 033 507

Přihlášky do domova mládeže:
Přihlášku do domova mládeže najdete zde (pdf).
Termín k odeslání přihlášek je do 31. 5. 2017. Můžete si ji také vyzvednout přímo v domově mládeže nebo na studijním oddělení školy Truhlářská 360/3. Po předchozí domluvě Vám ji můžeme zaslat poštou. V případě potřeby se můžete obrátit na studijní oddělení pí Cermanovou (488 880 375) popř. pí Mrázkovou (488 880 376).

Ubytování:

Nabízíme možnost ubytování a stravování v domově mládeže, který se nachází nedaleko autobusového a vlakového nádraží a vzdáleného od středu města pěší chůzí cca 8 minut. Ubytování pro žáky středních škol a studenty VOŠ a TUL je poskytováno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.
Od školního roku 2017 / 2018 je cena za ubytování v DM 900 Kč.
Domov mládeže nabízí pestrou nabídku zájmové činnosti a širokou možnost využívání volného času formou nabídek jak sportovních tak kulturních pořadů.
Žákům a studentům je k dispozici školní tělocvična a posilovna, kde se mají možnost realizovat ve sportovních zájmových útvarech jako sálová kopaná, odbíjená, košíková, nohejbal, kulturistika apod. Zároveň pro ubytované je smluvně zajištěn městský bazén, kde je jim poskytováno plavání zdarma.
Pravidelně se pro ubytované žáky a studenty pořádají zájezdy do Prahy, které jsou spojeny s prohlídkou pamětihodností hlavního města a návštěvou některého z divadel nebo i předvánoční zájezdy do Drážďan.

Stravování:

Stravovací služby jsou poskytovány:
– žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže
– externím zájemcům o stravování
– pro firmy a podniky
– možnost dovozu stravy na pracoviště

Jídelna s kuchyní je umístěna v areálu školy v Truhlářské ul. 360/3.
Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému.
Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je poskytováno celodenní stavování.

Ceny jednotlivých jídel pro žáky a studenty:
– snídaně s přesnídávkou … 28 Kč
– oběd … 31 Kč
– večeře … 27 Kč