Domov mládeže

Informační leták pro zájemce o ubytování
Informace pro zájemce o ubytování

Vnitřní řád DM 2017/2018

Adresa:
SŠSSaD
Domov mládeže
Truhlářská 360/3
Liberec II
46001

Telefon:

Boudová Daniela 488 880 394 asistent pedagoga
hlavní služba 488 880 394
Hozáková Hana 488 880 397 vedoucí vychovatelka
Koldová Dana 488 880 395 vychovatelka
Nosek Antonín 488 880 396 vychovatel
Táborská Alena 488 880 401 vychovatelka
Ziková Zdenka 488 880 398 vychovatelka

Mobil DM:
725 347 577

Email oficiální adresa školy:
red@sslbc.cz

Zástupce ředitele pro DM:
Josef Mužíček, tel. 603180225

IZO – domov mládeže
110 033 507

Přihlášky do domova mládeže:
Přihlášku do domova mládeže najdete zde (pdf).
Termín pro přijetí přihlášky žáků budoucích 1. ročníků je 18.5.2018 (pro podání přihlášky je podmínkou přijetí na příslušnou střední školu) Můžete si ji také vyzvednout přímo v domově mládeže nebo na studijním oddělení školy Truhlářská 360/3. Po předchozí domluvě Vám ji můžeme zaslat poštou. V případě potřeby se můžete obrátit na studijní oddělení pí Cermanovou (488 880 375) popř. pí Mrázkovou (488 880 376).

Ubytování:

Nabízíme možnost ubytování a stravování v domově mládeže, který se nachází nedaleko autobusového a vlakového nádraží a vzdáleného od středu města pěší chůzí cca 8 minut. Ubytování pro žáky středních škol a studenty VOŠ a TUL je poskytováno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.
Od školního roku 2017 / 2018 je cena za ubytování v DM 900 Kč.
Domov mládeže nabízí pestrou nabídku zájmové činnosti a širokou možnost využívání volného času formou nabídek jak sportovních tak kulturních pořadů.
Žákům a studentům je k dispozici školní tělocvična a posilovna, kde se mají možnost realizovat ve sportovních zájmových útvarech jako sálová kopaná, odbíjená, košíková, nohejbal, kulturistika apod. Zároveň pro ubytované je smluvně zajištěn městský bazén, kde je jim poskytováno plavání zdarma.
Pravidelně se pro ubytované žáky a studenty pořádají zájezdy do Prahy, které jsou spojeny s prohlídkou pamětihodností hlavního města a návštěvou některého z divadel nebo i předvánoční zájezdy do Drážďan.

Stravování:

Stravovací služby jsou poskytovány:
– žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže
– externím zájemcům o stravování
– pro firmy a podniky
– možnost dovozu stravy na pracoviště

Jídelna s kuchyní je umístěna v areálu školy v Truhlářské ul. 360/3.
Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému.
Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je poskytováno celodenní stavování.

Ceny jednotlivých jídel pro žáky a studenty:
– snídaně s přesnídávkou … 28 Kč
– oběd … 31 Kč
– večeře … 27 Kč