Domov mládeže

Škola umožňuje ubytovávat žáky a studenty ve dvou areálech:

DM Truhlářská 360/3
Telefon hlavní služba:
488 880 394
725 347 577
Pedag. pracovníci
DM Zeyerova 33
Telefon hlavní služba:
485 106 674
485 105 057
Pedag. pracovníci
Informace z původního webu zde

Oba areály spadají pod jedno vedení a mají společný Vnitřní řád ŠVP.

Informační leták pro zájemce o ubytování

informace pro zájemce o ubytování pro 2018-19

informace pro zájemce o ubytování pro 2019-20

Adresa:
SŠSSaD
Domov mládeže
Truhlářská 360/3
Liberec II
46001
Oficiální email. adresa školy:   red@sslbc.cz (sekretariát)

Zástupce ředitele pro DM:
Josef Mužíček, tel. 603 180 225

Vedoucí vychovatelka DM Truhlářská:
Hana Hozáková, tel. 488 880 397

Vedoucí vychovatelka DM Zeyerova:
Tereza Šolcová, tel. 485 106 674 – hlavní služba

Přihlášky do domova mládeže:

Přihlášku do domova mládeže najdete zde (pdf).
Termín pro přijetí přihlášky žáků budoucích 1. ročníků je 17.5.2019 (pro podání přihlášky je podmínkou přijetí na příslušnou střední školu)  Přihlášku si můžete také vyzvednout přímo v budově DM Zeyerova nebo Truhlářská a také na studijním oddělení školy Truhlářská 360/3 (pí Mrázková tel 488 880 376).  Součástí požadovaných písemností k přihlášce do DM jsou ještě další dokumenty. Ty je možné si vyzvednout přímo v DM na hlavní službě (vydávají se konkrétnímu zájemci s konkrétním označením), nebo Vám je můžeme, po předchozí domluvě, zaslat poštou.

Ubytování:
Oba areály jsou v blízkosti středu města pěší chůzí cca 8-10 minut.
Nabízíme možnost ubytování a stravování v domově mládeže, který se nachází nedaleko autobusového a vlakového nádraží.
Ubytování pro žáky středních škol a studenty je poskytováno v nově zrekonstruovaných dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (Truhlářská) a ve tří a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením
na chodbě (Zeyerova).
Cena za ubytování v DM je v současné době 900,- Kč.
V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovnu, sportovní vybavení (ping – pongové stoly aj.).
V DM Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu.
Vychovatelé nabízejí zdarma kroužky výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, trampolína, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, přístup do tělocvičny ve škole Letná, zájezdy do Prahy aj.)

Ubytování pro žáky končí v letošním školním roce (2018-19) v pátek 21.6.2019 z důvodu nutnosti uvolnit všechny ubytovací prostory pro účastníky Letní olympiády dětí a mládeže 2019, kterou pořádá Liberecký kraj

Stravování:
Jídelny s kuchyní jsou umístěny:

  • v areálu školy v Truhlářské ul. 360/3
  • a v budově DM Zeyerova 33

Vedoucí ŠJ – DM Truhlářská : paní Eva Mládková, tel: 488 880 389
Vedoucí ŠJ – DM Zeyerova :   paní Jana Záleská,  tel: 485 106 674

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je poskytováno celodenní stavování.
Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému.

Stravu je možné si volit také přes internetové připojení pro DM:

Zeyerova

Truhlářská

Ceny jednotlivých jídel pro žáky a studenty:

  • snídaně s přesnídávkou … 31 Kč
  • oběd … 31 Kč
  • večeře … 30 Kč