Domov mládeže

Jsme členem OS ADMIN ČR (Asociace domovů mládeže a internátů České republiky)

Škola umožňuje ubytovávat žáky a studenty ve dvou areálech:

DM Truhlářská 360/3
Telefon hlavní služba:
488 880 394
725 347 577/
Pedag. pracovníci
DM Zeyerova 33
Telefon hlavní služba:
485 106 674
485 105 057
Pedag. pracovníci

Přihlášky do domova mládeže:

Přihlášku do domova mládeže najdete na šk.rok 2019-20 zde (pdf).
Termín pro přijetí přihlášky žáků budoucích 1. ročníků je 18.5.2020 (pro podání přihlášky je podmínkou přijetí na příslušnou střední školu)  Přihlášku si můžete také vyzvednout přímo v budově DM Zeyerova nebo Truhlářská a také na studijním oddělení školy Truhlářská 360/3 (pí Mrázková tel 488 880 376).  Součástí požadovaných písemností k přihlášce do DM jsou ještě další dokumenty. Ty je možné si vyzvednout přímo v DM na hlavní službě (vydávají se konkrétnímu zájemci s konkrétním označením), nebo Vám je můžeme, po předchozí domluvě, zaslat poštou.

 

Oba areály spadají pod jedno vedení a mají společný Vnitřní řád ŠVP.

Informační leták pro zájemce o ubytování

Informace pro zájemce o ubytování pro 2019-20

Přihláška ke stravování souhlas s inkasem

Adresa:
SŠSSaD
Domov mládeže
Truhlářská 360/3
Liberec II
46001
Oficiální email. adresa školy:   red@sslbc.cz (sekretariát)

Zástupce ředitele pro DM:
Josef Mužíček, tel. 603 180 225

Vedoucí vychovatelka DM Truhlářská:
Hana Hozáková, tel. 488 880 397

Vedoucí vychovatelka DM Zeyerova:
Tereza Šolcová, tel. 485 106 674 – hlavní služba

Ubytování:
Oba areály jsou v blízkosti středu města pěší chůzí cca 8-10 minut.
Nabízíme možnost ubytování a stravování v domově mládeže, který se nachází nedaleko autobusového a vlakového nádraží.
Ubytování pro žáky středních škol a studenty je poskytováno v nově zrekonstruovaných dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (Truhlářská) a ve tří a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením
na chodbě (Zeyerova).
Cena za ubytování v DM je v současné době 900,- Kč.
V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovnu, sportovní vybavení (ping – pongové stoly aj.).
V DM Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu.
Vychovatelé nabízejí zdarma kroužky výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, trampolína, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, přístup do tělocvičny ve škole Letná, zájezdy do Prahy aj.)

Stravování:
Jídelny s kuchyní jsou umístěny:

  • v areálu školy v Truhlářské ul. 360/3
  • a v budově DM Zeyerova 33

Vedoucí ŠJ – DM Truhlářská : paní Eva Mládková, tel: 488 880 389
Vedoucí ŠJ – DM Zeyerova :   paní Jana Záleská,  tel: 485 106 674

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je poskytováno celodenní stavování.
Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému.

Stravu je možné si volit také přes internetové připojení pro DM:

Zeyerova

Truhlářská

Ceny jednotlivých jídel pro žáky a studenty:

  • snídaně s přesnídávkou … 31 Kč
  • oběd … 33 Kč
  • večeře … 33 Kč