Třídní schůzky – škola Ještědská

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků na třídní schůzky tříd všech ročníků oborů Nástrojař, Strojní mechanik, Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje a Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje.

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16:30 v areálu Ještědská 358/106, Liberec.

Od 16:30 hodin Vás budou očekávat třídní učitelé a ostatní vyučující. Budete informováni o výsledcích vzdělávání, organizačních záležitostech a plánovaných akcích pro žáky.

Předpokládáme ukončení v 18:00 hodin.