Třídní schůzky

Budova Letná 21.11.2018

Tříleté učební obory
15:30 v dílnách – učitelé odborného výcviku
Instalatér, Truhlář, Strojník silničních strojů, Tesař, Zedník, Malíř a lakýrník Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Následně 16:00 ve třídě – třídní učitel/ka a vyučující

Čtyřleté studijní obory
16:30 v dílnách – učitelé odborného výcviku
Autotronik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Následně 17:00 ve třídě – třídní učitel/ka a vyučující
Provoz a ekonomika dopravy
Denní nástavbové studium
17:00 ve třídě – třídní učitel/ka a vyučující
V 16:40 se ve sborovně koná schůzka výboru SP SŠ a zástupců rodičů jednotlivých tříd.

Budova Ještědská 22.11.2018

Tříleté učební obory a čtyřleté studijní obory
16:00 – budova školy, třídní učitel/ka, vyučující, učitelé OV

Třída 3 SB a 4 SB – tř. schůzky od 16:15 hodin

V 15:30 se v uč. č.2 koná schůzka výboru SP SŠ a zástupců rodičů jednotlivých tříd.