Svářečka PE a PP

Zveřejněné dokumenty:

1. Výzva a zadávací dokumentace
2. příloha č. 1 Krycí list
3. příloha č. 2 Čestné prohlášení
4. Formulář pro technickou specifikaci
5. Odpověď na dotazy č.1 až 4 – zde

Výzvu k podání nabídky a ostatní dokumenty je možno stáhnout zde.