Studijní oddělení

Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, info@sslbc.cz
Během hlavních prázdnin doporučujeme telefonické objednání předem. 10.-21.8.2020 ZAVŘENO.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

Školní řád 
Stipendijní řád
Prázdniny 2020_21
Informace pro žáky závěrečných ročníků

FORMULÁŘE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
Žádost řediteli – obecná
Žádost o odesílání stipendia na účet
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o omezení činností v TV
Žádost o změnu oboru    
Žádost o přestup z jiné školy
Přihláška ke vzdělávání
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové studium
Přihláška k maturitní zkoušce
Přihláška k závěrečné zkoušce
Přihláška k jednotlivé zkoušce – maturitní profilové (není určeno pro žáky/studenty)

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
Termíny MZ i ZZ 2020

MZ – žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. pro jarní zkušební období a do 25. 6. pro podzimní zkušební období. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení (!pozor-platí jen 2 roky). Současní žáci závěrečných ročníků obdrží předvyplněný formulář přihlášky k jarnímu termínu ve škole přibližně v polovině listopadu. Ostatní se přihlašují na studijním oddělení Truhlářská, zde předáte i příp. omluvu (nemůžete-li se ze závažných důvodů zkoušky zúčastnit, musíte se do 3 pracovních dnů písemně omluvit, jinak přijdete o náhradní termín – o uznání/neuznání omluvy rozhoduje ředitel).

ZZ – přihlášku podává pouze uchazeč o opravný nebo náhradní termín, a to nejpozději jeden měsíc před zahájením zkoušky. Opravné a náhradní zkoušky se konají v červnu a v září, náhradní termín v prosinci může využít pouze uchazeč, který byl přihlášen k ZZ v září, ze závažných důvodů se nemohl této zkoušky zúčastnit a do 3 pracovních dnů od konání zkoušky se písemně omluvil (přihlášky i omluvenky přijímá studijní oddělení).
K opravné či náhradní MZ nebo ZZ je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (!pozor – pátý rok můžete konat zkoušku pouze v červnu, tzn. přihlásit se k MZ do 1.12. v předchozím roce a k ZZ měsíc před zkouškou – cca do 4.5.).

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ PRO ABSOLVENTY

Věznice Rýnovice 4_2020
Zámečník-svářeč-divadlo FXŠ 5_2020

PREZENTACE OBORŮ

stručná charakteristika s učebním plánem:
UČEBNÍ:
 Elektromechanik Instalatér Klempíř Malíř a lakýrník Manipulant poštovního provozu a přepravy Nástrojař Strojní mechanik Strojník silničních strojů Tesař Truhlář Zedník
MATURITNÍ:
 Autotronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje Technická zařízení budov Provoz a ekonomika dopravy
NÁSTAVBOVÉ: Podnikání denní_večerní

EUROPASSY

Europass je doklad pro absolventa s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce.  Obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Tento údaj je důležitý, pokud chce absolvent najít práci, brigádu nebo studium v zahraničí. Europass lze předkládat pouze s příslušným vysvědčením nebo výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Europassy ke stažení v českém, anglickém a německém jazyce:
Autotronik-AJ Autotronik-ČJ Autotronik-NJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje-AJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje-ČJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje-NJ Instalater-AJ Instalater-ČJ Instalater-NJ Manipulant postovniho provozu a prepravy-AJ Manipulant postovniho provozu a prepravy-ČJ Manipulant postovniho provozu a prepravy-NJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni-AJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni-ČJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni-NJ Mechanik serizovac-AJ Mechanik serizovac-ČJ Mechanik serizovac-NJ Nastrojar-AJ Nastrojar-ČJ Nastrojar-NJ Podnikani (denni)-AJ Podnikani (denni)-ČJ Podnikani (denni)-NJ Provoz a ekonomika dopravy-AJ Provoz a ekonomika dopravy-ČJ Provoz a ekonomika dopravy-NJ Strojni mechanik-AJ Strojni mechanik-ČJ Strojni mechanik-NJ Strojnik silnicnich stroju-AJ Strojnik silnicnich stroju-ČJ Strojnik silnicnich stroju-NJ Tesar-AJ Tesar-ČJ Tesar-NJ Truhlar-AJ Truhlar-ČJ Truhlar-NJ Zednik-AJ Zednik-ČJ Zednik-NJ

BAKALÁŘI – KLASIFIKACE

Přehled klasifikace v systému Bakaláři najdete zde.