Studijní oddělení

Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, info@sslbc.cz
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

Školní řád od 1.11.2019 
Stipendijní řád od 1.9.2019  (instalatér, klempíř, malíř, nástrojař, strojní mechanik, strojník silničních strojů, tesař, zedník)
Stipendijní řád od 1.9.2020 (přibude elektromechanik, navýší se stipendia)
Stipendijní program MAGNA
Prázdniny 2019_20   
Informace pro žáky závěrečných ročníků

FORMULÁŘE

Žádost řediteli – obecná
Žádost o odesílání stipendia na účet
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o omezení činností v TV
Žádost o změnu oboru    
Žádost o přestup z jiné školy
Přihláška ke vzdělávání
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové studium
Přihláška k maturitní zkoušce
Přihláška k závěrečné zkoušce
Přihláška k jednotlivé zkoušce – maturitní profilové (není určeno pro žáky/studenty)

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
Termíny MZ i ZZ 2020

MZ – žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. pro jarní zkušební období a do 25. 6. pro podzimní zkušební období. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení (!pozor-platí jen 2 roky). Současní žáci závěrečných ročníků obdrží předvyplněný formulář přihlášky k jarnímu termínu ve škole přibližně v polovině listopadu. Ostatní se přihlašují na studijním oddělení Truhlářská, zde předáte i příp. omluvu (nemůžete-li se ze závažných důvodů zkoušky zúčastnit, musíte se do 3 pracovních dnů písemně omluvit, jinak přijdete o náhradní termín – o uznání/neuznání omluvy rozhoduje ředitel).

ZZ – přihlášku podává pouze uchazeč o opravný nebo náhradní termín, a to nejpozději jeden měsíc před zahájením zkoušky. Opravné a náhradní zkoušky se konají v červnu a v září, náhradní termín v prosinci může využít pouze uchazeč, který byl přihlášen k ZZ v září, ze závažných důvodů se nemohl této zkoušky zúčastnit a do 3 pracovních dnů od konání zkoušky se písemně omluvil (přihlášky i omluvenky přijímá studijní oddělení).
K opravné či náhradní MZ nebo ZZ je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (!pozor – pátý rok můžete konat zkoušku pouze v červnu, tzn. přihlásit se k MZ do 1.12. v předchozím roce a k ZZ měsíc před zkouškou – cca do 4.5.).

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ PRO ABSOLVENTY

Věznice Rýnovice 2_2020

PREZENTACE OBORŮ

stručná charakteristika s učebním plánem:
UČEBNÍ:
 Elektromechanik Instalatér Klempíř Malíř a lakýrník Manipulant poštovního provozu a přepravy Nástrojař Strojní mechanik Strojník silničních strojů Tesař Truhlář Zedník
MATURITNÍ:
 Autotronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje Technická zařízení budov Provoz a ekonomika dopravy
NÁSTAVBOVÉ: Podnikání denní_večerní

EUROPASSY

Europass je doklad pro absolventa s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce.  Obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Tento údaj je důležitý, pokud chce absolvent najít práci, brigádu nebo studium v zahraničí. Europass lze předkládat pouze s příslušným vysvědčením nebo výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Europassy ke stažení v českém, anglickém a německém jazyce:
Autotronik-AJ Autotronik-ČJ Autotronik-NJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje-AJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje-ČJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje-NJ Instalater-AJ Instalater-ČJ Instalater-NJ Manipulant postovniho provozu a prepravy-AJ Manipulant postovniho provozu a prepravy-ČJ Manipulant postovniho provozu a prepravy-NJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni-AJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni-ČJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni-NJ Mechanik serizovac-AJ Mechanik serizovac-ČJ Mechanik serizovac-NJ Nastrojar-AJ Nastrojar-ČJ Nastrojar-NJ Podnikani (denni)-AJ Podnikani (denni)-ČJ Podnikani (denni)-NJ Provoz a ekonomika dopravy-AJ Provoz a ekonomika dopravy-ČJ Provoz a ekonomika dopravy-NJ Strojni mechanik-AJ Strojni mechanik-ČJ Strojni mechanik-NJ Strojnik silnicnich stroju-AJ Strojnik silnicnich stroju-ČJ Strojnik silnicnich stroju-NJ Tesar-AJ Tesar-ČJ Tesar-NJ Truhlar-AJ Truhlar-ČJ Truhlar-NJ Zednik-AJ Zednik-ČJ Zednik-NJ

BAKALÁŘI – KLASIFIKACE

Přehled klasifikace v systému Bakaláři najdete zde.