Studijní oddělení

Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, info@sslbc.cz
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

Školní řád od 1.11.2019 
Stipendijní řád od 1.9.2019  (instalatér, klempíř, malíř, nástrojař, strojní mechanik, strojník silničních strojů, tesař, zedník)
Stipendijní řád od 1.9.2020 (přibude elektromechanik, navýší se stipendia)
Stipendijní program MAGNA
Prázdniny 2019_20   
Informace pro žáky závěrečných ročníků

FORMULÁŘE

Žádost řediteli – obecná
Žádost o odesílání stipendia na účet
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o omezení činností v TV
Žádost o změnu oboru    
Žádost o přestup z jiné školy
Přihláška ke vzdělávání
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové studium
Přihláška k maturitní zkoušce
Přihláška k závěrečné zkoušce
Přihláška k jednotlivé zkoušce – maturitní profilové (není určeno pro žáky/studenty)

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

MZ – žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. pro jarní zkušební období a do 25. 6. pro podzimní zkušební období. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení (!pozor-platí jen 2 roky). Současní žáci závěrečných ročníků obdrží předvyplněný formulář přihlášky k jarnímu termínu ve škole přibližně v polovině listopadu. Ostatní se přihlašují na studijním oddělení Truhlářská, zde předáte i příp. omluvu (nemůžete-li se ze závažných důvodů zkoušky zúčastnit, musíte se do 3 pracovních dnů písemně omluvit, jinak přijdete o náhradní termín – o uznání/neuznání omluvy rozhoduje ředitel).

ZZ – přihlášku podává pouze uchazeč o opravný nebo náhradní termín, a to nejpozději jeden měsíc před zahájením zkoušky. Opravné a náhradní zkoušky se konají v červnu a v září, náhradní termín v prosinci může využít pouze uchazeč, který byl přihlášen k ZZ v září, ze závažných důvodů se nemohl této zkoušky zúčastnit a do 3 pracovních dnů od konání zkoušky se písemně omluvil (přihlášky i omluvenky přijímá studijní oddělení).
K opravné či náhradní MZ nebo ZZ je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (!pozor – pátý rok můžete konat zkoušku pouze v červnu, tzn. přihlásit se k MZ do 1.12. v předchozím roce a k ZZ měsíc před zkouškou – cca do 4.5.).

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ PRO ABSOLVENTY

Antolin-výroba,kontrola MAHLE Seřizovač_inter MAHLE Seřizovač IM_inter MAHLE Elektronik specialistaTemperatior-provozní zámečník Auria-elektrikář, prov.zámečník Ontex-operátor seřizovač strojů, manipulant skladu Trumpf-obráběč Tenneco-kontakt Denso-kontakt KSM Castings-kontakt Makro-více pozic Strabag-zedník,tesař,strojník silničních strojů Associated Weavers-kontakt DGS-kontakt Věznice Stráž p. R._příslušník VS ČR

PREZENTACE OBORŮ

stručná charakteristika s učebním plánem:
UČEBNÍ:
 Elektromechanik Instalatér Klempíř Malíř a lakýrník Manipulant poštovního provozu a přepravy Nástrojař Strojní mechanik Strojník silničních strojů Tesař Truhlář Zedník
MATURITNÍ:
 Autotronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje Technická zařízení budov Provoz a ekonomika dopravy
NÁSTAVBOVÉ: Podnikání denní_večerní

EUROPASSY

Europass je doklad pro absolventa s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce.  Obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Tento údaj je důležitý, pokud chce absolvent najít práci, brigádu nebo studium v zahraničí. Europass lze předkládat pouze s příslušným vysvědčením nebo výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Europassy ke stažení v českém, anglickém a německém jazyce:
Autotronik AJ Autotronik ČJ Autotronik NJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje AJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje ČJ Elektromechanik pro zarizeni a pristroje NJ Instalater AJ Instalater ČJ Instalater NJ Klempir AJ Klempir ČJ Klempir NJ Malir a lakyrnik AJ Malir a lakyrnik ČJ Malir a lakyrnik NJ Manipulant postovniho provozu a prepravy AJ Manipulant postovniho provozu a prepravy ČJ Manipulant postovniho provozu a prepravy NJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni AJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni ČJ Mechanik instalaterskych a elektrotechnickych zarizeni NJ Mechanik serizovac AJ Mechanik serizovac ČJ Mechanik serizovac NJ Nastrojar AJ Nastrojar ČJ Nastrojar NJ Podnikani (denni studium) AJ Podnikani (denni studium) ČJ Podnikani (denni studium) NJ Podnikani (vecerni studium) AJ Podnikani (vecerni studium) ČJ Podnikani (vecerni studium) NJ Provoz a ekonomika dopravy AJ Provoz a ekonomika dopravy ČJ Provoz a ekonomika dopravy NJ Strojni mechanik AJ Strojni mechanik ČJ Strojni mechanik NJ Strojnik silnicnich stroju AJ Strojnik silnicnich stroju ČJ Strojnik silnicnich stroju NJ Technicka zarizeni budov AJ Technicka zarizeni budov ČJ Technicka zarizeni budov NJ Tesar AJ Tesar ČJ Tesar NJ Truhlar AJ Truhlar ČJ Truhlar NJ Zednik AJ Zednik ČJ Zednik NJ

BAKALÁŘI – KLASIFIKACE

Přehled klasifikace v systému Bakaláři najdete zde.