Strukturovaná kabeláž ICT v areálu školy Letná 90, Liberec

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace rozvodů strukturované kabeláže v objektech Střední škola strojní, stavební a dopravní v ulici Letná 90, Liberec XII realizovaná z investičních fondů organizace.
Platná nabídka obsahuje pouze následující doklady:

  1. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této ZD) a vlastní nabídka
  2. Čestné prohlášení uchazeče (příl. č. 2)
  3. Návrh smlouvy/ návrhy smluv dle bodu 10. této ZD (příl. č. 3)
  4. Vyplněný Orientační výkaz – (příloha č. 5), který je možné stáhnout níže.

Všechny potřebné dokumenty pro zpracování nabídky a získání dalších informací najdete  zde.