Stáže žáků a učitelů

Naše škola realizuje projekt Technická škola pro 21. století financovaný z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu mají být realizovány také stáže žáků a učitelů u zaměstnavatelů. Návazně na pravidla výběrového řízení jsme proto připravili výzvu k podání nabídky s potřebnými náležitostmi.

Těšíme se na Vaší nabídku, která má obsahovat pouze následující složení:

  1. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této ZD) a vlastní nabídka
  2. Druhý list nabídky – obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh
  3. Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů (prostá kopie výpisu z Obch. r. nebo ŽR a čestné prohlášení – příloha č. 2)
  4. Čestné prohlášení uchazeče dle bodu 2.2 a 6.3 této ZD (příl. č. 3)
  5. Další případné informace uchazeče k dodávce
  6. Návrh smlouvy / návrhy smluv dle bodu 9. této ZD (příl. č. 4 a 5)

Výzvu k podání nabídky je možno stáhnout  zde.

Přílohy č. 1 – 5 je možno stáhnout  zde.

Upřesnění dotazu č. 1  zde.

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu 488 880 372 nebo e-mailu red@sslbc.cz.

Stáže V/1 Praktické vyučování

Poptávka školy je určena firmám, které mají ve své náplni činnosti s příslušnými obory a které mají pracovníky s praxí a ukončeným vzděláním odpovídajícím poptávané profesi. Tito pracovníci budou přiřazeni ke skupině žáků jako instruktoři ve smyslu vyhlášky č.13/2005 Sb. v platném znění. Den praktického vyučování každého žáka bude realizován na pracovištích nebo v provozovnách smluvního partnera. Žáci, kteří budou pro realizaci stáží V/1 vybráni, jsou převážně žáky 2. a 3. ročníku poptávaného oboru.

Stáže V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

Cílem realizace klíčové aktivity této stáže je rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků školy. Poptávka je určena firmám, které mají ve své náplni činnosti příslušné obory, které náplň těchto profesí běžně realizují v podmínkách své činnosti a které určí garanta odborné stáže (garant může být zaměstnancem firmy nebo může být firmou pověřen). Každé stáže poptávaného oboru se zúčastní jeden pedagogický pracovník.