Starší informace pro rodiče

Pro stávající žáky obou areálů připravující se na maturitu a závěrečné zkoušky

DM umožňuje ubytování za mimořádných podmínek v areálu Truhlářská od neděle 10. 5. 2020.    K ubytování je nutné se PŘIHLÁSIT PŘEDEM u vedoucí vychovatelky svého areálu. NELZE přijet do DM bez předchozího objednání.

Kuchyňku nebude možné používat. Stravu je nutné si přihlásit Předem.

Při příjezdu je nutné se odevzdat podepsaný originál čestného prohlášení viz zde.

Více informací a poučení pro žáky zde.

Žák je povinen se s textem    Poučení pro žáky seznámit před příjezdem do DM.

6.5.2020 Mgr. Josef Mužíček

 

Informace pro podávání přihlášek na šk.rok 2020-21
Na základě současně známých informací sděluji:
Stávající žáci –budou kontaktováni vychovatelem
Žáci budoucích 1.ročníků budou (mohou) podávat přihlášku do DM až po přijetí na příslušnou školu a současně až po termínu jednotných přijímacích zkoušek na SŠ.
Děkujeme za pochopení.
Sledujte web školy v sekci Domov mládeže. 17.4.2020 Mgr. Josef Mužíček
Informace pro rodiče a ubytované žáky v souvislosti s opatřením vlády ČR, MZČR a Krizovým štábem LK:
Na základě požadavku Krizového štábu LK bylo potřeba v DM Truhlářská prozatím vyklidit pokoje ubytovaných žáků v prostoru 1. a 2. patra (během dnů 30. – 31.3.20). V této souvislosti byli žáci obvoláváni a požádáni o odvoz svých věcí z pokojů. Žákům, kteří si věci nemohli odvést, je vychovatelé sbalí a uschovají ve společenské místnosti. Současně bylo umožněno zbývajícím žákům vyzvednout si učení.
Na základě požadavku Krizového štábu LK bylo potřeba v DM Zeyerova akutně nutno vyklidit část pokojů dne 27.3 večer a 28.3. dopoledne. Věci žáků jsou sbaleny a uschovány ve společenské místnosti. Ve vyklizení pokojů žáků je nutné neprodleně průběžně pokračovat. V této souvislosti jsou žáci obvoláváni a požádáni o odvoz svých věcí z pokojů. Žákům, kteří si věci nemohli odvést, je vychovatelé sbalí a uschovají ve společenské místnosti.
Platba za ubytování a stravu v DM.
Dosud proběhlo inkaso na měsíc duben – částka prozatím zůstává na účtu školy. V současné situaci se nepočítá s inkasem na měsíc květen. Pokud se žáci vrátí do škol a do DM ještě v letošním šk. roce bude částka použita na budoucí měsíce. Částka zaplacená za březen bude za neproběhlé ubytování v druhé půlce měsíce adekvátně ponížena.
Vydávání a odevzdávání přihlášek do DM.
Vzhledem k současné situaci dříve zveřejněné termíny neplatí.
Stávající žáci –dostanou přihlášku s dalšími dokumenty na šk.rok 2020-21 neprodleně po nástupu do DM a do týdne od převzetí je přivezou zpět vyplněné.
Žáci budoucích 1.ročníků budou (mohou) podávat přihlášku do DM až po přijetí na příslušnou školu (nejdříve v týdnu, kdy proběhnou jednotné přijímací zkoušky na SŠ.)
Děkujeme za pochopení.
sledujte web školy v sekci Domov mládeže.                          30.3.2020       Mgr. Josef Mužíček
Z důvody pokračování mimořádné situace v souvislosti s možností nákazu koronavirem
není možnost vyzvednout věci z DM do odvolání. Pro další informace sledujte web školy v sekci Domov mládeže.               Děkujeme za pochopení. 20.3.2020 Mgr. Josef Mužíček
Na základě vládou vyhlášeného zákazu volného pohybu osob na území celého státu do úterý 24.3. do 6,00hod. POSOUVÁME možnost případného vyzvednutí učení či jiných osobních věcí na dobu nejdříve od úterý 24. března. Prosím, předem nám zavolejte. Pro další informace sledujte web školy v sekci Domov mládeže.               Děkujeme za pochopení. 16.3.2020 Mgr. Josef Mužíček
Dne 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů
na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Toto opatření platí až do odvolání. Stravu mají žáci automaticky odhlášenu.
Pokud si potřebujete z pokoje vyzvednout učení či jiné osobní věci, tak máte možnost v týdnu 16. – 20. března v době 8-14,00 hod. Prosíme předem nám zavolejte, že přijedete – děkujeme.
Mgr. Josef Mužíček,
ZŘ pro DM při SŠSSaD, Liberec II, přísp. organizace