Školní jídelna

Stravování:

Hlavní jídelna se nachází v Truhlářské ulici s kapacitou jídelny 350 jídel.  Kuchyně připravuje snídaně, obědy a večeře pro domov mládeže. Jídelna, vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých budov naší školy, funguje i jako vývařovna pro tyto budovy (Letná, Ještědská a z části pro domov mládeže v Zeyerově ulici) kam se každý den dováží obědy pro žáky a naše zaměstnance.

 

Před zahájením stravování je žák povinen vyplnit přihlášku ke stravování na každý školní rok. -platnost do 31/1 2020 (zde1)

 

Před zahájením stravování je žák povinen vyplnit přihlášku ke stravování na každý školní rok. -platné od 1/2 2020: zde
přihlaška pro zaměstnance: zde
Cena stravného pro žáky na školní rok 2018/2019 -platné do 31/12 2019:

Snídaně: 31 Kč

Oběd: 31 Kč

Večeře: 30 Kč

Polopenze: 61 Kč

Plná penze: 92 Kč

 

Cena stravného pro žáky na školní rok 2019/2020 -platné od 1/2 2020:

Snídaně: 31 Kč

Oběd: 33 Kč

Večeře: 33 Kč

Polopenze: 64 Kč

Plná penze: 97 Kč

 

Žáci navštěvující naší školu a zaměstnanci si stravu objednávají sami pomocí internetu. Žáci ubytovaní na domovech mládeže informace (zde2)

 

Objednávky a odhlášky stravy na následující den lze činit a měnit nejpozději do 13.00 hodin předcházejícího pracovního dne pomocí internetu. Manuál a informace ke stažení (zde3).

 

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, peníze se za ni nevrací. V případě nemoci má žák či zaměstnanec možnost vyzvednout stravu pouze první den nemoci do jídlonosiče.

 

V případě ztráty bezkontaktního čipu a v případě jeho poškození je strávník povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně k hospodářce a pořídit si nový.

 

Cena čipu činí 150 Kč.

 

Po odhlášce ke stravování a vrácení čipu bude provedeno vyúčtování zůstatku převodem na účet uvedený v přihlášce ke stravování.

 

Vedoucí školní jídelny v Truhlářské ulici: Eva Mládková

Telefon: 488 880 389

email: mladkova.eva@sslbc.cz

 

Vedoucí školní jídelny v Zeyerově ulici: Jana Záleská

Telefon: 485 101 297

email: zaleska.jana@sslbc.cz

 

Informace o zpřístupnění stravovacího účtu, platbách a vrácení přeplatků poskytuje:

Hospodářka: Ladislava Procházková

Telefon: 775 944 915

Email: prochazkova.ladislava@sslbc.cz

 

Elektronický přístup na web: http://strava.sslbc.cz
Přihlašovací údaje se vygenerují na email strávníka pořízený z přihlášky ke stravování.

Přihláška ke stravování: (zde4).

 

Řád školních jídelen a výdejen ke stažení -platnost do 31/12 2019:
Truhlářská, Ještědská, Letná
Zeyerova

Řád školních jídelen a výdejen ke stažení -platný od 1/1 2020:

Truhlářská, Letná, Ještědská
Zeyerova