Šablony pro SŠ a VOŠ II

Škola je zapojena do projektu Šablony IV., který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013506
Realizace:
1.9.2019 – 31.8.2021
Aktivity:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Tandemová výuka
Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:
Cizí jazyky
Čtenářská a matematická gramotnost
Polytechnika
Kariérové poradenství
Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů

plakát-publicita