Rekonstrukce objektu DM, Truhlářská ul. – objekt A – zařízení interiéru

Zveřejněné dokumenty:

Příloha č. 1 – Vzor titulního listu nabídky

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

Příloha č. 3 – Formulář pro zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 – upraveno – Formulář pro zpracování nabídkové ceny zde

Příloha č. 4 – Závazný text návrhu kupní smlouvy 06032017 konečná

Příloha č. 5 – Formulář technické specifikace nabízeného vybavení

Příloha č. 5 – upraveno – Formulář technické specifikace nabízeného vybavení – zde

Zadávací podmínky

Dokumenty je možno stáhnout zde.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zde.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zde.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zde.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 zde.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28.04.2017 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek: dne 28.04.2017 v 10:00 hodin.

Případné dotazy adresujte na společnost  Compet Consult s.r.o., Tržní nám. 876, 460 01 Liberec, která je pověřena odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení.

kontakt:

e-mail competconsult@competconsult.cz  nebo tel. +420 481 030 368.

Kupní smlouva zde

Přílohy kupní smlouvyzde

Písemná zpráva zadavatele zde