Šablony pro SŠ a VOŠ I

EU_S3_v2

Škola je zapojena do projektu Šablony III., který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006785

Realizace:
1.9.2017 – 31.8.2019

Aktivity:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Tandemová výuka

Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:

Cizí jazyky

Čtenářská a matematická gramotnost

Polytechnika

Kariérové poradenství

Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů

 plakát-publicita