ČNFB Grabštejn

V roce 2011 byl schválen projekt předložený pro Střední školu strojní stavební a dopravní v Liberci Česko-německému fondu budoucnosti. Fond tím podpořil již třetí projekt naší školy, a tak spolupráce s ním opět přispěla obnově památek v našem kraji i posílení partnerství s německým vzdělávacím centrem. Cíl nového projektu se zaměřil na obnovu altánu u národní památky hrad Grabštejn. Česko-německým fondem byla také realizace projektu z větší části financována. Finančně se na realizaci projektu podílela také o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn, zaštítěná panem Luďkem Velem.
Projekt byl realizován v roce 2012 a podílela se na něm celá řada žáků z oborů zedník, tesař a malíř-lakýrník ze Střední školy strojní stavební a dopravní v Liberci v Liberci a 6 učňů oboru tesař z ÜAZ Bauwirtschaft Brandenburg.
Stavební práce byly zahájeny 26.3.2012 archeologickým průzkumem staveniště a dne 19. června 2012 byla stavba altánu předána uživateli.
Vlastní projekt rozšířil partnerství mezi Střední školou strojní stavební a dopravní v Liberci organizacemi Berufsförderungswerk Potsdam e. V. o ÜAZ Brandenburg. Toto nadpodnikové vzdělávací centrum se zaměřuje na výuku učňů stavebních oborů a to především truhlářů. Předpokládáme proto, že vzájemná spolupráce umožní také stáž žáků Střední školy strojní stavební a dopravní v Liberci oboru truhlář a tesař moderním výukovém centru v SRN. Další přínos obnoveného altánu vychází z polohy hradu Grabštejn v těsné blízkosti hranic se SRN a pohraničního města Žitava, které je vzdálená necelých 10 km. Hrad a zámek je již nyní přístupný veřejnosti a věříme, že informace o obnovovacích pracích, na nichž se podíleli i učni ze SRN, zvýší zájem o návštěvu jejich spoluobčanů.

Po odevzdání altánu do užívání byly v tisku umístěny zprávy:

ČTK Praha – Replika altánu na Grabštejně
Chotyně – Po více než 50 letech má hrad Grabštejn u Hrádku nad Nisou na Liberecku altán. Repliku na původním místě vyrobili studenti liberecké střední školy k 20. výročí benefic podporujících obnovu hradu. Uvedl to sólista opery Národního divadla Luděk Vele, který benefiční koncerty zaštiťuje.
„Nápad, který vznikl na základě pivních řečí, se nám podařilo vyplnit. Je to poctivá replika i se šindelovou střechou. Pojmenujeme ji Barborka,“ uvedl Vele.
Původní osmiboký altán na Grabštejně postavili v 18. století a zbourali v roce 1955. Podle kastelána hradu Jana Sedláka se jim podařilo najít původní základny a na nich postavili studenti nový altán. Na Grabštejně pracovali učni z liberecké střední školy strojní, stavební a dopravní a také studenti z Německa.
„Podařilo se nám získat 170 tisíc korun z česko-německého fondu Budoucnosti na výstavbu altánu a výměnné pobyty,“ uvedl ředitel školy Tomáš Princ. Pro studenty byla práce na altánu zcela něčím jiným, než výuka ve školních dílnách. „Bavilo je to, něco hmatatelného po nich zůstalo. Jejich přístup si pochvalovali i učitelé odborného výcviku,“ dodal.
Podle Veleho to není poprvé, co jim studenti při záchraně hradu pomáhali. „Dělali i osvětlení Galerie svaté Barbory, která vznikla na půdě,“ doplnil.
Postavení altánu je podle kastelána jen začátek obnovy přilehlého parku. „To je taková třešnička, dort musíme teprve udělat,“ poznamenal Sedlák. Podle něj je to práce na několik let. Z vlastních peněz musí na hradu udělat terénní úpravy terasovité zahrady. Výsadbu květin a dřevin zaplatí z evropské dotace. Jednotlivé terasy budou v různých stylech, první například čeká barokní úprava.
Obnova hradu Grabštejn trvá přes dvě desítky let a vyžádala si odhadem už 100 milionů korun. Ročně hrad navštíví ke 20.000 turistů. První zmínky o Grabštejnu pocházejí ze 13. století. Svou současnou renesanční podobu získal po přestavbě v 16. století. Do roku 1989 na něm působila armáda, a když jej opustila, byl ve velmi špatném stavu.

MF Dnes – Nový altán je replikou stavby z roku 1809
Po více než půlstoletí se na hrad Grabštejn u Hrádku nad Nisou vrátil dřevěný altán. Kopii originální stavby, která u hradu stála od počátku 19. století, postavili učni liberecké střední školy a studenti ze zahraničí.
„Původní stavba na tomto místě již stála v roce 1809,“ řekl kastelán Jan Sedlák. „Pravděpodobně vznikla spolu s ještě jednou podobnou stavbou v době barokních úprav terasovitých zahrad na jižní straně grabštejnského návrší,“ dodal.
Osmiboký altán vydržel na svém místě až do doby, kdy začal pozvolný úpadek hradu – zanikl v padesátých letech minulého století. Nový altán se vybudoval na původních základech.
„Jeho repliku se podařilo vybudovat díky projektu schválenému Česko-německým fondem budoucnosti a sólistovi opery Národního divadla Luďkovi Vele a výtěžkům z benefičních koncertů na Grabštejně,“ dodal Sedlák.
Projekt a stavbu provedli žáci liberecká Střední školy strojní, stavební a dopravní a ÜAZ Frankfurt n.O. „Podíleli se na ní mladí tesaři ze SRN. ČR a zedníci v rámci své školní praxe,“ uzavřel Sedlák.
Původně gotický hrad Grabštejn pochází ze 13. století, o tři století později byl přestavěn do nynější renesanční podoby. Od roku 1953 do 1989 v něm působila armáda, za jejíhož působení památka zchátrala. Záchranné práce na hradu trvají už přes dvacet let.