Přijímací řízení 2019/2020

2. kolo

Pro naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách ředitel vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možné podávat do 15.5.2019. Přihlášky budou vyřizovány průběžně a počty uchazečů budou postupně aktualizovány. Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů zde budou zveřejněna nejdříve 24.4.2019 (1. kolo 23.4.2019), rozhodnutí o přijetí do maturitních oborů nejdříve 30.4.2019 (1. kolo 29.4.2019). Přihlášky přijímá studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 46001 Liberec II, otevřeno od 6:30 do 15 hodin.

Kritéria pro 2.kolo

1. kolo

Seznam přijatých uchazečů do učebních oborů
Termín na odevzdání zápisového lístku: do 9. 5. 2019 (studijní oddělení Truhlářská 360/3, otevřeno po-pá od 6:30 do 15 hodin).

Rozhodnutí o přijetí do maturitních oborů zde budou zveřejněna 29.4.2019 odpoledne (nezasílá se). Termín na odevzdání zápisového lístku: do 15.5.2019.

Rozhodnutí o přijetí do nástavbového studia zde budou zveřejněna 29.4.2019 odpoledne (nezasílá se). Termín na odevzdání evidenčního listu: do 15.5.2019.  Evidenční list obdržíte na studijním oddělení, příp. lze na vyžádání poslat e-mailem.
—-
Zápisový lístek: Přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístku (resp. přijatý uchazeč do nástavbového studia odevzdáním evidenčního listu) potvrzuje, že do dané střední školy nastoupí. V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ, musí zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, protože jej může uplatnit jen jednou (to neplatí pouze v případě dodatečného přijetí na základě odvolání). Vzor zápisového lístku zde.

Odvolání: nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvednout osobně ve dnech 23.-24.4.2019 učební obory a 30.4.-2.5.2019 maturitní obory. Nevyzvednutá rozhodnutí zašleme poštou. Pro odvolání lze využít vzor zde.

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01. Otevřeno po – pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, e-mail: info@sslbc.cz.

Učební obory bez přijímací zkoušky:
Truhlář Zedník Tesař Strojník silničních strojů Strojní mechanik – zámečník Nástrojař Manipulant poštovního provozu a přepravy Malíř a lakýrník Klempíř Instalatér Elektromechanik
Maturitní obory:
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Provoz a ekonomika dopravy Technická zařízení budov Autotronik Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje (zaměření si žák vybírá na konci 1.ročníku)
Nástavbové studium:
Podnikání denní/večerní

Přihláška
Přihláška nástavba