Přijímací řízení 2018/2019

2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení zde.
Termín pro podání přihlášek: do naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách, nejpozději do 15. 5. 2018.

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení zde.

Učební obory (bez přijímací zkoušky)
Rozhodnutí o přijetí učební obory
Poslední termín na odevzdání zápisového lístku: 9.5.2018.

Maturitní obory, nástavbové studium
Rozhodnutí o přijetí zde budou zveřejněna 27.4.2018 odpoledne (nezasílá se).
Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do maturitních oborů: 15.5.2018.

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pro odvolání lze využít vzor zde.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (nahlédnout do spisu). POZOR ZMĚNA – termín je stanoven na 20.4.2018 od 11 do 12 hodin pro učební obory a 27.4.2018 od 11 do 12 hodin pro maturitní obory.

Prezentaci školy a oborů naleznete zde.
Podrobné informace k jednotlivým oborům, včetně učebních plánů, naleznete v sekci Obory vzdělání.

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01. Otevřeno po – pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, e-mail: info@sslbc.cz.

Přihláška
Přihláška nástavba