Přijímací řízení 2019/2020

1. kolo

Kritéria přijímacího řízení: zde
Termín pro podání přihlášek: do 1. 3. 2019 (všechny formy studia). Přihlášky přijímá studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 46001 Liberec II, otevřeno od 6:30 do 15 hodin.
Termíny přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019 (pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky, tzn. že pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné).

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě SŠ nebo na dva obory v rámci jedné SŠ. Potvrzení od lékaře musí mít všechny obory kromě Provoz a ekonomika dopravy, Manipulant pošt.provozu a přepravy a Podnikání.

Učební obory bez přijímací zkoušky: Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Manipulant poštovního provozu a přepravy, Nástrojař, Strojní mechanik, Strojník silničních strojů, Tesař, Truhlář, Zedník.
Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů zde budou zveřejněna 23.4.2019 (nezasílá se). Předtím obdržíte poštou informace k průběhu přijímacího řízení a kód uchazeče. Termín na odevzdání zápisového lístku: do 9.5.2019.

Maturitní obory, nástavbové studium: Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik seřizovač (žák si ve 2. ročníku vybere zaměření na CNC obráběcí nebo CNC vstřikovací stroje), Provoz a ekonomika dopravy, Technická zařízení budov, Podnikání-nástavbové studium denní nebo večerní. Uchazeč koná jednotnou zkoušku z ČJ a M (CERMAT). Na přihlášce označíte Jednotná zkouška – ano. Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte, další zkoušku pro uchazeče nepřipravujeme. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami v případě zájmu o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky předloží s přihláškou doporučení ŠPZ s informovaným souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče. Poštou obdržíte pozvánku a kód uchazeče. Rozhodnutí o přijetí zde budou zveřejněna 29.4.2019 odpoledne (nezasílá se). Termín na odevzdání zápisového lístku: do 15.5.2019. Uchazeč o nástavbové studium nemá povinnost obstarávat si zápisový lístek, musí však svůj zájem o studium v naší škole potvrdit vyplněním evidenčního listu do 15.5.2019 – evidenční list obdržíte na studijním oddělení, na vyžádání lze poslat poštou nebo e-mailem.
Informace k přijímací zkoušce – CERMAT

Zápisový lístek: v případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou – to neplatí pouze v případě, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Vzor zápisového lístku zde.

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvednout osobně ve dnech 23.-24.4.2019 učební obory a 30.4.-2.5.2019 maturitní obory. Nevyzvednutá rozhodnutí zašleme poštou. Pro odvolání lze využít vzor zde.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům před  vydáním rozhodnutí. Termín je stanoven na 17.4.2019 od 8 do 14 hodin pro učební obory a 29.4.2019 od 10 do 12 hodin pro maturitní obory.

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01. Otevřeno po – pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, e-mail: info@sslbc.cz.

Přihláška
Přihláška nástavba