Přijímací řízení 2018/2019

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení zde.

Termín pro podání přihlášek: do 1. 3. 2018 (všechny formy studia).

Učební obory (bez přijímací zkoušky)
Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů zde budou zveřejněna 23.4.2018 (nezasílá se). Předtím obdržíte poštou informace k průběhu přijímacího řízení a kód uchazeče.
Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do učebních oborů: 9.5.2018.

Maturitní obory, nástavbové studium
Termíny přijímacích zkoušek: 12. a 16.4.2018. Poštou obdržíte pozvánku. Loňské testy si můžete vyzkoušet zde: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html
Rozhodnutí o přijetí do maturitních oborů zde budou zveřejněna na přelomu dubna/května – bude upřesněno (záleží, kdy CZVV zpřístupní školám výsledky přijímacích zkoušek).
Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do maturitních oborů: do 10 prac. dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (bude upřesněno).

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pro odvolání lze využít vzor zde.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (nahlédnout do spisu). Termín je stanoven na 20.4.2018 od 13 do 15 hodin pro učební obory, termín pro maturitní obory bude upřesněn.

Informace

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek. Pořadí škol na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky. Uchazeč o učební obor přijímací zkoušku nekoná.

Testová zadání k procvičení naleznete zde http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

Nabídka oborů pro 1. kolo

MATURITNÍ:

Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik seřizovač (žák si ve 2. ročníku vybere zaměření na CNC obráběcí nebo CNC vstřikovací stroje), Provoz a ekonomika dopravy, Technická zařízení budov.

UČEBNÍ (střední odborné vzdělání):

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Manipulant poštovního provozu a přepravy, Nástrojař, Strojní mechanik, Strojník silničních strojů, Tesař, Truhlář, Zedník.

UČEBNÍ „E“ (nižší střední odborné vzdělání):

Stavební práce (dvouletý obor)

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

Podnikání denní, Podnikání večerní

Prezentaci školy a oborů naleznete zde.

Dny otevřených dveří, naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým oborům, včetně učebních plánů, naleznete v sekci Obory vzdělání.

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01. Otevřeno po – pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, e-mail: info@sslbc.cz.

Přihláška
Přihláška nástavba