Přijímací řízení 2017/2018

3. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí – učební obory zde

Rozhodnutí o přijetí – maturitní obory zde

Rozhodnutí o přijetí – nástavbové studium zde

Kritéria přijímacího řízení zde.

2. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí – učební obory zde (uveřejněno od 25.4.2017).

Rozhodnutí o přijetí – maturitní obory zde (uveřejněno 10.5.2017).

Rozhodnutí o přijetí – nástavbové studium zde (uveřejněno od 4.5.2017).

Kritéria přijímacího řízení zde.
Termín pro podání přihlášek: do 19. 5. 2017.

Rozhodnutí o přijetí zde budou zveřejněna 25. 4. 2017, poté bude seznam průběžně aktualizován. Přihlášky budou vyřizovány bez zbytečného odkladu do naplnění plánovaného počtu žáků.

1. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí – učební obory zde (uveřejněno od 22.4.2017).

Rozhodnutí o přijetí – maturitní obory zde (uveřejněno od 3.5.2017).

Rozhodnutí o přijetí – nástavbové studium zde (uveřejněno od 3.5.2017).

Základní informace k jednotlivým testům zde.

Kritéria přijímacího řízení zde.
Termín pro podání přihlášek: do 1. 3. 2017 (všechny formy studia).
Termíny přijímacích zkoušek pro maturitní obory (i nástavbové studium): 12. a 19.4.2017.
Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů budou zveřejněna 22. – 24.4.2017 (nezasílá se).
Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do učebních oborů: 10.5.2017.
Rozhodnutí o přijetí do maturitních oborů (i nástavbového studia) budou zveřejněna 3.5.2017.
Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do maturitních oborů: 18.5.2017
Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pro odvolání lze využít vzor zde.
Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín je stanoven na 21.4.2017 od 13 do 15 hodin pro učební obory a 2. 5. 2017 od 13 do 15 hodin pro maturitní obory.

Informace

Přijímací zkouška se bude konat formou testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.
Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
Přípravu zadání testů přijímací zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Informace na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Testová zadání k procvičení naleznete zde http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

Nabídka oborů pro 1. kolo

MATURITNÍ:

Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik seřizovač (žák si ve 2. ročníku vybere zaměření na CNC obráběcí nebo CNC vstřikovací stroje), Provoz a ekonomika dopravy, Technická zařízení budov.

UČEBNÍ (střední odborné vzdělání):

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Manipulant poštovního provozu a přepravy, Nástrojař, Strojní mechanik, Strojník silničních strojů, Tesař, Truhlář, Zedník.

UČEBNÍ „E“ (nižší střední odborné vzdělání):

Stavební práce (dvouletý obor)

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

Podnikání denní, Podnikání večerní

Prezentaci školy a oborů naleznete zde.

Dny otevřených dveří, naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým oborům, včetně učebních plánů, naleznete v sekci Obory vzdělání.

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje Studijní oddělení, Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01. Otevřeno po – pá od 7 do 15 hodin, tel. 488 880 375, e-mail: info@sslbc.cz.

Přihláška
Přihláška nástavba