PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

Ačkoliv probíhá vyhodnocování přihlášek k ubytování, termín pro podání přihlášek v řádném termínu byl stanoven 23.6.2020, zájemci o ubytování MOHOU podat přihlášku i nyní.

Podle stanovených pravidel budou zájemci o ubytování zařazeni na konec seznamu (náhradníci) podle data podání přihlášky. Pořadí se mění s tím, jak žáci např. změní školu. Seznam průběžně aktualizujeme i v průběhu školního roku. Vždy po uvolnění lůžka kontaktujeme následujícího zájemce dle pořadí v seznamu náhradníků.

Přihlášky do domova mládeže:

Přihlášku do domova mládeže najdete na šk.rok 2020-21 zde.

Pravidla pro přijímání žáků na šk. rok 2020-21 zde.

Termín pro doručení přihlášky žáků do domova mládeže je do 23. 6. 2020

Přihlášku si můžete vyzvednout přímo v budově DM v areálu Zeyerova nebo v areálu Truhlářská (ul. Jungmannova 524) a také na studijním oddělení školy Truhlářská 360/3 (pí Mrázková tel 488 880 376).
Součástí požadovaných písemností k přihlášce do DM jsou ještě další dokumenty (bez nich nebude přihláška zařazena do pořadníku). Ty je možné si vyzvednout také přímo v DM na hlavní službě (vydávají se konkrétnímu zájemci s konkrétním označením), nebo si je můžete vytisknout níže.
Přihlášku i ostatní písemnosti požadujeme v originále.

Informační leták pro zájemce o ubytování

Informace pro zájemce o ubytování pro 2020-21

Přehled dokumentů k přihlášce:

Přihláška ke stravování souhlas s inkasem (…jsou to 2 strany)

Pokyny k nástupu a pobytu žáků v DM pro školní rok 2020/21

Dotazník pro rodiče žáků SŠ

Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně poučení

Souhlas zákonného zástupce

2020_Příloha č.1 _bodovací kritéria pro přijímání žáků_fin_

Doklad o přijetí žáka a studenta ke studiu -přiložit k přihlášce – buď formou
a) ukázat originál – při osobní návštěvě (bude o tom proveden zápis)
b) kopii – při zasílání poštou

Na všech dokumentech NEZAPOMEŇTE vyplnit jméno a příjmení žáka – děkujeme.