Přehrady v Jizerských horách

Šesté metodické setkání se konalo 24. března 2015. Vrátili jsme se k tématu přehrad v Jizerských horách. Tentokrát bylo téma pojato poněkud šířeji – nejprve jsme byli seznámeni s fakty týkajícími se správy vodních toků v celé republice a potom se přednášející, ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe Jaroslav Jaroušek, věnoval historii výstavby jednotlivých přehrad na vodních tocích v Jizerských horách. Závěr metodického setkání byl věnován přehradě Mšeno, kterou jsme navštívili již v minulém roce. Pracovní list  zde.