Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení

15.5.2020        Informace pro zájemce o ubytování

23.6.2020        Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže

do 23.6.2020  Potvrzení obdržení přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně, případně

telefonicky)

do 24.6.2020 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

25.6.2020     Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se

vyhovuje žádosti, zveřejněním na úřední desce školy a webu v sekci Domov

mládeže

Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení – Řazení podle registračních čísel

2.7.2020        Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pouze NEPŘIJATÍ)

2.7.2020        Rozhodnutí o přijetí k ubytování s výsledkem řízení, kterým se žádostem

plně vyhovuje – zveřejnění na webu a úřední desce

od 2.7.do 23.7.2020   Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování (pouze zamítavé)

 

Časový harmonogram je pouze předběžný, termíny se mohou lišit v závislosti na technickém zpracování.

 

Výsledky přijímacího řízení

Přihlášky podané k 23.6.2020  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K UBYTOVÁNÍ – pouze přijatí žáci

Aktuální informace v pořadí náhradníků zde 

Využijte další možnosti ubytování

Vzhledem k počtu přijatých přihlášek je zřejmé, že z důvodu naplnění kapacity nebudou moci být uspokojeni všichni uchazeči o umístění do domova mládeže.

Nepřijaté žáky k ubytování (po vydání rozhodnutí), pokud projeví souhlas, budeme vést v seznamu náhradníků ve stejném pořadí. Jakmile se nám bude lůžková kapacita uvolňovat, budeme vás kontaktovat.