O škole

Základní informace

Základní informace o Střední škole strojní, stavební a dopravní dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Soubor si můžete stáhnout zde.

Další vzdělávání

Střední škola strojní, stavební a dopravní věnuje také velkou pozornost dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení. Je místním centrem celoživotního vzdělávání při Centru vzdělanosti Libereckého kraje, v rámci projektu UNIV ověřuje výsledky předchozího neformálního a informálního učení, pořádá rekvalifikační kurzy v mnoha řemeslech a oborech, provozuje svářečskou školu, nabízí možnost doplnění vzdělání večerní nebo zkrácenou formou studia.