NAKAP LK I

 

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

NAKAP_LK_I-1

NAKAP_LK_I-2

Škola je zapojena do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

 

Realizace: 1.7.2018 – 31.8.2020

 

Aktivity:
Podpora polytechnického vzdělávání

* Realizace 20 projektových dní pro žáky ze ZŠ (spolupráce ZŠ a SŠ)

* Motivace žáků SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech (účast žáků SŠ na 7 výukových programech IQLANDIE)

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků

* Práce s žáky v oborech středního vzdělání s výučním listem v oblasti čtenářské a   matematické gramotnosti

 

Plakát-publicita

Odkaz na stránky projektu Krajského úřadu LK