Možnost podání přihlášky po termínu 23.6.2020

Ačkoliv probíhá vyhodnocování přihlášek k ubytování, termín pro podání přihlášek v řádném termínu byl stanoven 23.6.2020, zájemci o ubytování MOHOU podat přihlášku i nyní.

Dle stanovených pravidel budou zájemci o ubytování zařazeni na konec seznamu (náhradníci) podle data podání přihlášky. Pořadí se mění s tím, jak žáci např. změní školu. Seznam průběžně aktualizujeme i v průběhu školního roku. Vždy po uvolnění lůžka kontaktujeme následujícího zájemce dle pořadí v seznamu náhradníků.