Maturitní zkoušky

Termíny podzimní MZ 2019

SČ MZ – 2.9. – 5.9.2019

Praktická MZ – 9.9. – 13.9.2019

Ústní MZ – 16.9. – 20.9.2019

Harmonogram MZ bude k dispozici od 4.7. 2019. Pro bližší informace kontaktujte studijní oddělení nebo třídního učitele.

Přihláška k maturitní zkoušce
27.6.2019 byl na e-maily přihlášených odeslán výpis z přihlášky. Údaje zkontrolujte a přiložený protokol odevzdejte podepsaný na studijním oddělení do 10.7.2019 (lze též naskenovat a poslat na info@sslbc.cz).
Přihlašování: jarní termín do 1.12.podzimní termín do 25.6.
K řádnému jarnímu termínu se žáci přihlašují prostřednictvím třídního učitele v listopadu, informace obdrží včas. Ostatní zájemci se přihlašují na studijním oddělení Truhlářská 360/3 (všechny podzimní termíny a opravné a náhradní jarní termíny).
V těchto termínech je možné přihlásit se i k jednotlivé profilové maturitní zkoušce. Jedná se o zkoušku v rámci dalšího vzdělávání, není tedy určena žákům střední školy. Složením zkoušky se nedosahuje stupně vzdělání.  Výstupním certifikátem je Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky, nikoli maturitní vysvědčení. Více informací získáte na https://www.novamaturita.cz/jednotliva-zkouska-1404033591.html nebo https://pjz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx . Ohledně přihlášky k jednotlivé profilové MZ kontaktujte studijní oddělení, tel. 488 880 375..


Profilové zkoušky – přehled předmětů profilových MZ pro školní rok 2018/2019 (povinné i nepovinné)

Informace z Cermatu:
maturitní zpravodaj cizí jazyk
maturitní zpravodaj M
maturitní zpravodaj ČJaL

Témata ústní profilové MZ:

Maturitní okruhy – elektromechanika 4 SA

Maturitní okruhy – technologie – 4 SB

Maturitní okruhy Technologie 4SA (MT)

Maturitní okruhy Odborné-předměty-strojírenské 4SB-S

okruhy 2ND ekon 1819

okruhy 4AR-Mot.voz. 1819

okruhy 2ND úč 1819

okruhy 4AR-Tech. 1819

okruhy 4MIEZ el.zař.1819

okruhy 4PED ekon 1819

okruhy 4MIEZ inst.zař.1819

okruhy 4PED tech a dop 1819

Témata ústní společné části MZ: ČJ, AJ, NJ

Aktuální informace k MZ najdete na www.novamaturita.cz.

Povolené pomůcky
DT-M: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, tužka, guma, pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko. DT-ČJ, AJ, NJ: pouze psací potřeby. PP-ČJ: Pravidla českého pravopisu. PP-AJ, NJ: slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu. Pro žáky s PUP příp. další pomůcky dle posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Matematika+

Přihlásit se můžete od 2. do 15. ledna na adrese https://vpz.cermat.cz

Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.

více informací na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Ilustrační testy

Matematika
Matematika+
Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk

Své znalosti z anglického jazyka můžete zdarma otestovat také na
www.english-test-online.com/maturita.