Maturitní zkoušky

Jaro 2018

Přehled předmětů profilových MZ pro školní rok 2017/2018 (povinné i nepovinné) naleznete zde.

Přihlášky na jarní termín lze podávat do 1.12.2017 na studijním oddělení, Truhlářská 360/3. Přihláška zde. Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek, nesmí zapomenout odevzdat i platné doporučení školského poradenského zařízení. Současní žáci se budou přihlašovat prostřednictvím třídního učitele cca v polovině listopadu.
Aktuální infomace k MZ najdete na www.novamaturita.cz.

Podzim 2017

 

Jednotné zkušební schéma PP a DT
4.9.2017 12:00 hodin: PP-AJ, PP-NJ
4.9.2017 14:00 hodin: DT-M
5.9.2017 08:30 hodin: PP-ČJ
5.9.2017 13:00 hodin: DT-ČJ
6.9.2017 08:30 hodin: DT-AJ, DT-NJ
podrobný přehled zde

Upozornění
PP a DT budete konat v SOŠ obchodní s.r.o., Liberec 6, Broumovská 839. Ke zkoušce se dostavte včas. Nezapomeňte občanský průkaz, pozvánku, modře nebo černě píšící propisovací tužku (nepoužívejte plnicí ani přepisovatelná pera, fixy, bělítka apod., aby nedošlo k propití textu nebo smazání odpovědí teplem při skenování).

Povolené pomůcky
DT-M: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, tužka, guma, pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko. DT-ČJ, AJ, NJ: pouze psací potřeby. PP-ČJ: Pravidla českého pravopisu. PP-AJ, NJ: slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu. Pro žáky s PUP příp. další pomůcky dle posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Přesné termíny PRZ a ÚZ zjistíte 1. týden v září ve škole u třídního učitele nebo zástupce ředitele.

MZ2017P

Profilová část MZ 2017

Přehled předmětů profilových MZ pro školní rok 2016/2017 (povinné i nepovinné) naleznete zde.

Témata pro předměty profilové části MZ pro rok 2016/2017 naleznete zde.

Společná část MZ 2017

Témata k ÚZ 2016-2017

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk – 3. část ÚZ
Německý jazyk – 3. část ÚZ

Přihláška – k podzimnímu zkušebnímu období je nutné se přihlásit do 25.6.2017.

Matematika+

Přihlásit se můžete od 2. do 15. ledna na adrese http://vpz.cermat.cz. Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte elektronickou cestou do 31. ledna.

více na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Ilustrační testy

Matematika
Matematika+
Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk

Své znalosti z anglického jazyka můžete zdarma otestovat také na
www.english-test-online.com/maturita.