Maturitní zkoušky

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA JARO 2020 UKONČENO.
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PODZIM 2020: DO 25.6.2020

Profilové zkoušky – přehled předmětů profilových MZ pro školní rok 2019/2020 (povinné i nepovinné)

Témata ústní profilové MZ:

Maturitní okruhy – elektromechanika 4 SA
Maturitní okruhy – technologie – 4 SB
Maturitní okruhy Technologie 4SA (MT)
Maturitní okruhy Odborné-předměty-strojírenské 4SB-S
Okruhy Eko – 2ND 19-20
Okruhy Účto – 2ND  19-20
Okruhy 4AR-Mot.voz.19-20
Okruhy 4PED Tech. a dop. 19-20
Okruhy ELTE – 4 MIEZ 19-20
Okruhy Instal. zař. 4MIEZ  19-20

Témata ústní společné části MZ: ČJ, AJ, NJ

Ilustrační testy společné části: https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

Povolené pomůcky

DT-M: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, tužka, guma, pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko. DT-ČJ, AJ, NJ: pouze psací potřeby. PP-ČJ: Pravidla českého pravopisu. PP-AJ, NJ: slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu. Pro žáky s PUP příp. další pomůcky dle posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Matematika+

Přihlásit se můžete v průběhu ledna na adrese https://vpz.cermat.cz
Ilustrační testy: https://maturita.cermat.cz/menu/matematika/testy-z-predchozich-obdobi-matematika-plus
Seznam VŠ akceptujících zkoušku MATEMATIKA+

Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, nelze z ní konat opravnou ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.
Více informací na  https://maturita.cermat.cz/menu/matematika