Maturitní zkoušky

Jaro 2018

Přehled předmětů profilových MZ pro školní rok 2017/2018 (povinné i nepovinné) naleznete zde.

Podzim 2017

Přihlášky na podzimní termín lze podávat do 25.6.2017 na studijním oddělení, Truhlářská 360/3. Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek, nesmí zapomenout odevzdat i platné doporučení školského poradenského zařízení. Žáci, kteří v dubnu úspěšně vykonali písemnou práci z ČJaL a následně řádně neukončili ročník, nebudou na podzim tuto zkoušku konat znovu – výsledek se jim uzná (musí se však ke zkoušce přihlásit-teprve potom lze uznat, a do 31.8. musí úspěšně ukončit závěrečný ročník).
Přesné termíny PP a DT zveřejní MŠMT do 15.8., infomace budou na www.novamaturita.cz.
Přesné termíny PRZ a ÚZ zjistíte 1. týden v září ve škole u třídního učitele nebo zástupce ředitele.

MZ2017P

Profilová část MZ 2017

Přehled předmětů profilových MZ pro školní rok 2016/2017 (povinné i nepovinné) naleznete zde.

Témata pro předměty profilové části MZ pro rok 2016/2017 naleznete zde.

Společná část MZ 2017

Témata k ÚZ 2016-2017

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk – 3. část ÚZ
Německý jazyk – 3. část ÚZ

Přihláška – k podzimnímu zkušebnímu období je nutné se přihlásit do 25.6.2017.

Matematika+

Přihlásit se můžete od 2. do 15. ledna na adrese http://vpz.cermat.cz. Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte elektronickou cestou do 31. ledna.

více na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Ilustrační testy

Matematika
Matematika+
Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk

Své znalosti z anglického jazyka můžete zdarma otestovat také na
www.english-test-online.com/maturita.