Maturitní zkoušky

Jaro 2019

Přihláška  ihlášku je nutné podat na studijním oddělení Truhlářská do 3.12.2018. Současní žáci se budou přihlašovat prostřednictvím třídního učitele v listopadu.

Profilové zkoušky – přehled předmětů profilových MZ pro školní rok 2018/2019 (povinné i nepovinné)

Informace z Cermatu:
maturitní zpravodaj cizí jazyk
maturitní zpravodaj M
maturitní zpravodaj ČJaL

Termíny – společná část:
10.4.2019     ČJaL-PP      12:30
11.4.2019     AJ-PP           8:00
11.4.2019     NJ-PP          10:00
2.5.2019       M-DT            8:00
2.5.2019       AJ-DT           13:00
3.5.2019       ČJaL-DT       8:00
3.5.2019       NJ-DT           11:20

Témata ústní profilové MZ:

Maturitní okruhy – elektromechanika 4 SA

Maturitní okruhy – technologie – 4 SB

Maturitní okruhy Technologie 4SA (MT)

Maturitní okruhy Odborné-předměty-strojírenské 4SB-S

okruhy 2ND ekon 1819

okruhy 4AR-Mot.voz. 1819

okruhy 2ND úč 1819

okruhy 4AR-Tech. 1819

okruhy 4MIEZ el.zař.1819

okruhy 4PED ekon 1819

okruhy 4MIEZ inst.zař.1819

okruhy 4PED tech a dop 1819

Témata ústní společné části MZ: ČJ, AJ, NJ

Aktuální informace k MZ najdete na www.novamaturita.cz.

Povolené pomůcky
DT-M: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, tužka, guma, pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko. DT-ČJ, AJ, NJ: pouze psací potřeby. PP-ČJ: Pravidla českého pravopisu. PP-AJ, NJ: slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu. Pro žáky s PUP příp. další pomůcky dle posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Matematika+

Přihlásit se můžete od 2. do 15. ledna na adrese https://vpz.cermat.cz

Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.

více informací na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Ilustrační testy

Matematika
Matematika+
Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk

Své znalosti z anglického jazyka můžete zdarma otestovat také na
www.english-test-online.com/maturita.