Generální oprava strojů

Předmětem veřejné zakázky jsou generální opravy brusky a frézky pro strojírenské dílny školy.
Platná nabídka obsahuje pouze následující doklady:

  1. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této ZD) a vlastní nabídka
  2. Čestné prohlášení uchazeče (příl. č. 2) a výpis z OR
  3. Návrh smlouvy/ návrhy smluv dle bodu 10. této ZD (příl. č. 3)
  4. Formulář pro technickou specifikaci s členěním nabídkové ceny (příl. č. 4)

Všechny potřebné dokumenty pro zpracování nabídky a získání dalších informací najdete  zde.