Domov mládeže

Jsme členem OS ADMIN ČR (Asociace domovů mládeže a internátů České republiky)

Škola umožňuje ubytovávat žáky a studenty ve dvou areálech:

DM Truhlářská – ulice Jungmanova 524
Telefon hlavní služba:
488 880 394
725 347 577/
Pedag. pracovníci
DM Zeyerova 33
Telefon hlavní služba:
485 106 674
485 105 057
Pedag. pracovníci

Starší informace pro rodiče zde

SEZNAM PŘIJATÝCH K UBYTOVÁNÍ, POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ

Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení – Řazení podle registračních čísel

 

Pokud NENAJDETE svoji značku mezi kladně vyřízenými, máte možnost se do 5 dnů od zveřejnění Přehledu přijatých žáků, tedy do 2. 7. 2020,  po předchozí domluvě, seznámit s podklady pro rozhodnutí o nepřijetí osobně v kanceláři zástupce ředitele pro DM v pracovní dny v době 9-15 hod.., jak je uvedeno v Pravidlech pro přijímání žáků na šk. rok 2020-21.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení

Možnost podání přihlášky po termínu 23.6.2020

Oba areály spadají pod jedno vedení a mají společný Vnitřní řád a ŠVP.

Adresa:
SŠSSaD
Domov mládeže
Truhlářská 360/3
Liberec II
46001
Oficiální email. adresa školy:   red@sslbc.cz (sekretariát)

Zástupce ředitele pro DM:
Josef Mužíček, tel. 603 180 225

Vedoucí vychovatelka DM – areál Truhlářská (ul. Jungmannova):
Hana Hozáková, tel. 488 880 397

Vedoucí vychovatelka DM – areál Zeyerova:
Tereza Šolcová, tel. 485 106 674 – hlavní služba

Ubytování:
Oba areály jsou v blízkosti středu města pěší chůzí cca 8-10 minut.
Nabízíme možnost ubytování a stravování v domově mládeže, který se nachází nedaleko autobusového a vlakového nádraží.
Ubytování pro žáky středních škol a studenty je poskytováno v nově zrekonstruovaných dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (areál Truhlářská) a ve tří a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením
na chodbě (areál Zeyerova).
Cena za ubytování v DM je v současné době 900,- Kč (od šk. roku 2020/21 je cena stanovena takto:    areál DM Zeyerova  900,- Kč   (II.kategorie) areál DM Truhlářská 1100,- Kč (I.kategorie))
V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovnu, sportovní vybavení (ping – pongové stoly aj.).
V DM Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu.
Vychovatelé nabízejí zdarma kroužky výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, trampolína, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, přístup do tělocvičny ve škole Letná, zájezdy do Prahy aj.)

Stravování:
Jídelny s kuchyní jsou umístěny:

  • v areálu školy v Truhlářské ul. 360/3
  • a v budově DM Zeyerova 33

Vedoucí ŠJ – areál Truhlářská : paní Eva Mládková, tel: 488 880 389
Vedoucí ŠJ – DM Zeyerova :   paní Jana Záleská,  tel: 485 106 674

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je poskytováno celodenní stavování.
Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému.

Stravu je možné si volit také přes internetové připojení pro DM:

Zeyerova

Truhlářská (ul. Jungmannova)

Ceny jednotlivých jídel pro žáky a studenty:

  • snídaně s přesnídávkou … 31 Kč
  • oběd … 33 Kč
  • večeře … 33 Kč