Domov mládeže

Jsme členem OS ADMIN ČR (Asociace domovů mládeže a internátů České republiky)

Škola umožňuje ubytovávat žáky a studenty ve dvou areálech:

DM Truhlářská 360/3
Telefon hlavní služba:
488 880 394
725 347 577/
Pedag. pracovníci
DM Zeyerova 33
Telefon hlavní služba:
485 106 674
485 105 057
Pedag. pracovníci

Informace pro rodiče a ubytované žáky v souvislosti s opatřením vlády ČR, MZČR a Krizovým štábem LK:

    Na základě požadavku Krizového štábu LK bylo potřeba v DM Truhlářská prozatím vyklidit pokoje ubytovaných žáků v prostoru 1. a 2. patra (během dnů 30. – 31.3.20). V této souvislosti byli žáci obvoláváni a požádáni o odvoz svých věcí z pokojů. Žákům, kteří si věci nemohli odvést, je vychovatelé sbalí a uschovají ve společenské místnosti. Současně bylo umožněno zbývajícím žákům vyzvednout si učení.

    Na základě požadavku Krizového štábu LK bylo potřeba v DM Zeyerova akutně nutno vyklidit část pokojů dne 27.3 večer a 28.3. dopoledne. Věci žáků jsou sbaleny a uschovány ve společenské místnosti. Ve vyklizení pokojů žáků je nutné neprodleně průběžně pokračovat. V této souvislosti jsou žáci obvoláváni a požádáni o odvoz svých věcí z pokojů. Žákům, kteří si věci nemohli odvést, je vychovatelé sbalí a uschovají ve společenské místnosti.

Platba za ubytování a stravu v DM.

Dosud proběhlo inkaso na měsíc duben – částka prozatím zůstává na účtu školy. V současné situaci se nepočítá s inkasem na měsíc květen. Pokud se žáci vrátí do škol a do DM ještě v letošním šk. roce bude částka použita na budoucí měsíce. Částka zaplacená za březen bude za neproběhlé ubytování v druhé půlce měsíce adekvátně ponížena.

 Vydávání a odevzdávání přihlášek do DM.

Vzhledem k současné situaci dříve zveřejněné termíny neplatí.

Stávající žáci –dostanou přihlášku s dalšími dokumenty na šk.rok 2020-21 neprodleně po nástupu do DM a do týdne od převzetí je přivezou zpět vyplněné.

Žáci budoucích 1.ročníků budou (mohou) podávat přihlášku do DM až po přijetí na příslušnou školu (nejdříve v týdnu, kdy proběhnou jednotné přijímací zkoušky na SŠ.)

 Děkujeme za pochopení.

sledujte web školy v sekci Domov mládeže.                          30.3.2020       Mgr. Josef Mužíček

 

Z důvody pokračování mimořádné situace v souvislosti s možností nákazu koronavirem
není možnost vyzvednout věci z DM do odvolání. Pro další informace sledujte web školy v sekci Domov mládeže.               Děkujeme za pochopení. 20.3.2020 Mgr. Josef Mužíček

Na základě vládou vyhlášeného zákazu volného pohybu osob na území celého státu do úterý 24.3. do 6,00hod. POSOUVÁME možnost případného vyzvednutí učení či jiných osobních věcí na dobu nejdříve od úterý 24. března. Prosím, předem nám zavolejte. Pro další informace sledujte web školy v sekci Domov mládeže.               Děkujeme za pochopení. 16.3.2020 Mgr. Josef Mužíček

Dne 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů
na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření platí až do odvolání. Stravu mají žáci automaticky odhlášenu.

Pokud si potřebujete z pokoje vyzvednout učení či jiné osobní věci, tak máte možnost v týdnu 16. – 20. března v době 8-14,00 hod. Prosíme předem nám zavolejte, že přijedete – děkujeme.

Mgr. Josef Mužíček,

ZŘ pro DM při SŠSSaD, Liberec II, přísp. organizace

Přihlášky do domova mládeže:

Přihlášku do domova mládeže najdete na šk.rok 2019-20 zde (pdf) na šk.rok 2020-21 zde (pdf).
Termín pro přijetí přihlášky žáků budoucích 1. ročníků je 15.5.2020 (pro podání přihlášky je podmínkou přijetí na příslušnou střední školu)  Přihlášku si můžete také vyzvednout přímo v budově DM Zeyerova nebo Truhlářská a také na studijním oddělení školy Truhlářská 360/3 (pí Mrázková tel 488 880 376).  Součástí požadovaných písemností k přihlášce do DM jsou ještě další dokumenty (bez nich nebude přihláška zařazena do pořadníku). Ty je možné si vyzvednout přímo v DM na hlavní službě (vydávají se konkrétnímu zájemci s konkrétním označením), nebo si je můžete vytisknout níže.

 

Oba areály spadají pod jedno vedení a mají společný Vnitřní řád ŠVP.

Informační leták pro zájemce o ubytování

Informace pro zájemce o ubytování pro 2019-20

Informace pro zájemce o ubytování pro 2020-21

Přehled dokumentů k přihlášce:

Přihláška ke stravování – souhlas s inkasem  (…jsou to 2 strany)

Pokyny k nástupu a pobytu žáků v DM pro školní rok 2020/21

Dotazník pro rodiče žáků SŠ

Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně poučení

Souhlas zákonného zástupce

Na všech dokumentech NEZAPOMEŇTE vyplnit jméno a příjmení žáka – děkujeme.

Adresa:
SŠSSaD
Domov mládeže
Truhlářská 360/3
Liberec II
46001
Oficiální email. adresa školy:   red@sslbc.cz (sekretariát)

Zástupce ředitele pro DM:
Josef Mužíček, tel. 603 180 225

Vedoucí vychovatelka DM Truhlářská:
Hana Hozáková, tel. 488 880 397

Vedoucí vychovatelka DM Zeyerova:
Tereza Šolcová, tel. 485 106 674 – hlavní služba

Ubytování:
Oba areály jsou v blízkosti středu města pěší chůzí cca 8-10 minut.
Nabízíme možnost ubytování a stravování v domově mládeže, který se nachází nedaleko autobusového a vlakového nádraží.
Ubytování pro žáky středních škol a studenty je poskytováno v nově zrekonstruovaných dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (Truhlářská) a ve tří a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením
na chodbě (Zeyerova).
Cena za ubytování v DM je v současné době 900,- Kč (od šk. roku 2020/21 je cena stanovena takto:    areál DM Zeyerova  900,- Kč   (II.kategorie) areál DM Truhlářská 1100,- Kč (I.kategorie))
V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovnu, sportovní vybavení (ping – pongové stoly aj.).
V DM Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu.
Vychovatelé nabízejí zdarma kroužky výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, trampolína, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, přístup do tělocvičny ve škole Letná, zájezdy do Prahy aj.)

Stravování:
Jídelny s kuchyní jsou umístěny:

  • v areálu školy v Truhlářské ul. 360/3
  • a v budově DM Zeyerova 33

Vedoucí ŠJ – DM Truhlářská : paní Eva Mládková, tel: 488 880 389
Vedoucí ŠJ – DM Zeyerova :   paní Jana Záleská,  tel: 485 106 674

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je poskytováno celodenní stavování.
Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému.

Stravu je možné si volit také přes internetové připojení pro DM:

Zeyerova

Truhlářská

Ceny jednotlivých jídel pro žáky a studenty:

  • snídaně s přesnídávkou … 31 Kč
  • oběd … 33 Kč
  • večeře … 33 Kč