Výbor dobré vůle

Nadace Olgy Havlové poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů. Na www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/ zjistíte podmínky pro získání stipendia, seznam požadovaných dokumentů a další informace.