1. 9. 2017 – Otevření nově zrekonstruovaného domova mládeže

Dne 1. září 2017 byl otevřen zrekonstruovaný domov mládeže v Truhlářské ulici 360/3, který patří ke Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec. Završil se tím několikaletý proces zateplení dvou bloků, úpravy vnitřních dispozic a vybavení domova. Nový internát bude sloužit nejen studentům Střední školy strojní, stavební a dopravní, ale i studentům ostatních středních škol z okolí.